Tänk om du aldrig skulle åldras

Att bli ett år kronologiskt äldre innebär att du är tolv månader äldre på pappret. Detta skiljer sig från din biologiska ålder som inte bara kan saktas ner, utan även vridas tillbaka. Att biologiskt åldras är tätt sammankopplat med kroniska sjukdomar, muskelsvaghet, nedsatt kognitiv prestation, cancer och försämrat allmäntillstånd. Det positiva är att du kan påverka din hälsa och detta negativa förlopp – med hjälp av rätt kunskap och verktyg.

1.

Avancerad hälsoundersökning

En avancerad analys av ditt nuvarande hälsostatus och eventuella framtida risker baserat på precisionsmedicin

 • Smart livsstilsundersökning

 • Blodanalys (57 markörer)
 • DNA analys
 • Epigenetisk kartläggning
 • Räkna ut biologisk ålder
 • Kardiovaskulärt test

2.

Genomgång med läkare

Din personliga läkare kommer gå igenom ditt nuvarande hälsotillstånd, genetiska risker och din personliga hälsoplan för att du ska leva ett längre och bättre liv

 • Digitalt möte med läkare
 • Genomgång av provsvar
 • Skräddarsydd rådgivning om kost, träning, sömn, stresshantering, vikthantering, kosttillskott
 • Genetiska risker för sjukdom och hur du minskar dem
 • Individuell hälsostrategi

3.

Kontinuerlig uppföljning

Som medlem hos oss får du obegränsad tillgång till din personliga läkare, utöver kvartalsvis blodprovtagning och kontinuerlig biometrisk uppföljning

 • Återkommande blodprovtagning
 • Uppdatering av din dynamiska hälsoplan
 • Kontinuerlig biometrisk uppföljning
 • Obegränsad kontakt med din personliga läkare
 • Råd om wearables
 • Råd om kosttillskott

90% får resultat inom

3 månader eller mindre

I vår senaste kundundersökning uppgav 90% av våra klienter att de upplevde en förbättring av sin hälsa inom 3 månader eller mindre. Förbättringarna upplevs främst inom ökad energinivå, stresshantering, bättre sömn, starkare mental hälsa och prestation.

Kundomdöme

NEM räddade mitt liv
Jag hade ovanligt ont i halsen och efter en konsultation med min läkare från NEM så åkte jag till akuten. När jag väl var där så ville de skicka hem mig, men min läkare från NEM insisterade på att jag borde få ett andra utlåtande. Till slut blev jag undersökt av en specialist, som konstaterade att jag hade livshotande symptom, vilket ledde till att jag blev inskriven på sjukhuset samma dag. Om jag inte hade haft NEM som stöttade mig, så hade jag kanske inte levt idag. 

– Karvan, Head of Sales

Enormt professionell personal
Jag kom i kontakt med NEM för över ett år sen och jag är fortfarande imponerad över deras personliga bemötande och kunskap. Jag rekommenderar verkligen NEM till alla som vill optimera sin hälsa

– Luca, Entrepenör

De är på riktigt
För 10 år sedan fick jag en autoimmun sjukdom, hashimotos, och började arbeta med min hälsa på riktigt. Då eskalerade mitt intresse för epigenetik, biohacking och longevity. Med NEM360 optimerar jag min hälsa och jobbar förebyggande mot framtida risker vilket är en fantastisk investering i livskvalité. Blir alltid lyssnad på och tagen på allvar. De lotsar mig vidare när jag behöver hjälp utanför deras expertis vilket bygger enorm tillit. De är på riktigt.

– Ida, Chief Operating Officer

Hälsomarkörer vi undersöker

Samtliga hälsomarkörer som ingår i vår provtagning är särskilt utvalda för att analysera hälsostatus utifrån kroppens åldringsprocess. Din läkare kommer att bedöma om det behövs ytterligare prover än vad som framgår nedan. Detta kommer att förändras under din hälsoresa med oss.

Kolesterol och triglycerider är livsviktiga ämnen. Kolesterol behövs för att skapa hormoner och för att bygga upp cellväggen. Triglycerider är en viktig energikälla. Förhöjda nivåer av dessa är däremot inte bra. Det beror på att blodfetterna lagras i våra blodkärl när nivåerna blir för höga, vilket leder till åderförkalkning och till sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och kärlkramp på sikt. Din livsstil, t ex kost, fysisk aktivitet och rökning bidrar till dina kolesterol- och triglyceridnivåer.

Hälsomarkörer

 • Triglycerider
 • HDL-kolesterol
 • Kolesterol
 • LDL-kol/HDL-kol
 • LDL-Kolesterol
Blodstatus är en av de vanligaste testerna som görs för att få en övergripande bild och analys av blodets olika celler. Blodstatus är normalt en testpanel som ger en översiktsbild över de röda och vita blodkropparna samt blodplättarnas funktion.

Hälsomarkörer

 • Erytrocyter
 • EVF
 • Hemoglobin
 • Leukocyter
 • Trombocyter
 • MCH
 • MCV
Diabetes typ 2 är en komplex multifaktoriell sjukdom som kan förebyggas i majoriteten av fallen – det är en av våra stora folksjukdomar. Genom en sund livsstil kan vi förebygga att höga blodsockernivåer skadar våra blodkärl och nerver, vilket i slutändan leder till hjärt- och kärlsjukdomar, nervpåverkan, ögonskador och blindhet. Med hjälp av enkla blodprover kan du hålla din blodsockernivå under uppsikt.

Hälsomarkörer

 • HbA1c
 • Glukos
 • C-Peptid
Hjärt- och kärlsjukdom är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar där akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt- och kärlsjukdomarna. Genom en aktiv livsstil och bra kosthållning kan man förbättra sina chanser att drabbas av en akut hjärtinfarkt. Höga blodfetter, inklusive kolesterol brukar inte ge symptom i sig men är viktiga riskfaktorer för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom – om dessa inte upptäcks och lämnas obehandlade. Den enskilt bästa riskmarkören för akut hjärtinfarkt och stroke bland blodfetterna, är mätning av Apo B samt Apo B/Apo A1 kvoten.

Hälsomarkörer

 • Apo A1
 • Apo B
 • Apo B/Apo A1 (kvot)
 • Lipoprotein(a)
Ett starkt immunförsvar är viktigt för vår hälsa och välmående och våra livsstilssjukdomar tycks i allt högre grad höra samman med ökad inflammatorisk aktivitet i kroppen, vilket kan mätas med hjälp av blodprover. Hormoner utgör också en viktig komponent i vårt mående och påverkan på dessa kan leda till olika symptom och ohälsa.

Hälsomarkörer

 • SHBG
 • Testosteron
 • CRP, högkänsligt
 • Testosteron, bioaktivt
Levern utför flera viktiga uppgifter i kroppen. Den ansvarar bland annat för nedbrytningen av alkohol och vid övervikt kan den bli förfettad, då utvecklas så kallad “fettlever” som påverkar levervärdena. Gallblåsan och bukspottkörteln är två andra viktiga organ som behövs för vår ämnesomsättning. Kontroll av markörer för leverns, gallblåsans och bukspottkörtelns funktion används kliniskt för att undersöka sjukdomar och skador på dessa organ.

Hälsomarkörer

 • PK (INR)
 • ALAT
 • ALP
 • ASAT
 • Bilirubin
 • Bilirubin, konjugerat
 • Pankreasamylas
 • GT
Två bönformade organ som sitter på var sin sida om ryggraden och reglerar flera viktiga funktioner i kroppen. Njurarna ansvarar bland annat för att bibehålla kroppens vätske- och elektrolytbalans och för att göra sig av med slaggprodukter. Påverkan på njurarna kan därmed rubba kroppens vätske- och elektrolytbalans, vilket är anledningen till att dessa markörer kontrolleras kliniskt.

Hälsomarkörer

 • Albumin
 • Calcium
 • Cystatin C
 • Fosfat
 • Kalium
 • Klorid
 • Kreatinin
 • Natrium
 • eGFR (Cystatin C)
 • eGFR (Kreatinin)
 • eGFR (medel, relativt)
Sköldkörtelhormonerna reglerar kroppens ämnesomsättning och rubbningar i sköldkörteln, hypo- eller hypertyreos är tio gånger vanligare hos kvinnor än män.

Hälsomarkörer

 • TSH
 • T4
 • T3
Vitaminer och mineraler är viktiga för olika kroppsfunktioner och brist på dessa kan leda till olika symptom som påverkar vår livskvaliteten negativt. Genom att kontrollera dessa kan man ta reda på hur exempelvis kosten påverkar nivåerna av kroppens vitaminer och mineraler. Vitamin- eller mineralbrist kan enkelt upptäckas och med rätt behandling kan man nivåerna återställas.

Hälsomarkörer

 • Ferritin
 • Järn
 • TIBC
 • Transferrin
 • Transferrinmättnad
 • Folat
 • Kobalamin
 • Homocystein
 • Vitamin D
 • Magnesium
 • Zink

Din viktigaste investering

Minska din risk att utveckla sjukdomar som Alzheimer’s, hjärt och kärl sjukdomar, diabetes och cancer. Förebygg inte bara framtida sjukdomsbortfall utan optimera din prestation, träning och kropp redan idag.

Vi är med dig hela vägen

För att etablera din personliga baslinje för hälsa räcker det inte med ett läkarbesök om året. Det krävs återkommande blodprovtagning och biometrisk uppföljning av en läkarexpert. Låt oss guida dig genom din resa. Din dedikerade läkare finns tillgänglig för dig när du behöver det.

Optimera för ett längre liv

Att må bra och prestera på topp är ditt främsta verktyg för att maximera ditt välmående och leva ett längre, bättre liv. Men för att veta hur du ska leva ett optimalt liv behöver du analysera din nuvarande hälsa, livsstil och genetik. Detta lägger grunden för din personliga hälsoresa.

Kunskapen att förbättra ditt liv

För att nå dina personligt uppsatta mål och följa dina hälsotrender, krävs ett individuellt utformat provtagningsschema. Din läkare koordinerar, beställer och följer upp dina provsvar. Under era återkommande läkarkonsultationer går ni tillsammans igenom provsvaren i detalj. Detta förser dig med grundlig förståelse och kunskap inom din personliga hälsa som ger dig makten att förbättra ditt liv.

Har du obehandlade symptom?

Med hjälp av avancerad precisionsmedicin går vi till grunden med de symptom du upplever och inte lyckats få hjälp med via konventionell vård. Tillsammans med din personliga läkare får du individuellt anpassad vård där ditt välmående och att lösa symtom står i centrum.

Tarm – och matsmältningsproblem

Grunden till god hälsa startar i magen, och på sikt kan magproblem leda till allvarliga sjukdomar. Vi utreder dina besvär på djupet och tar reda på roten till dina symptom. Du kan få hjälp att ta itu med problem så som upplåst mage, gaser, förstoppning och IBS.

Nedsatt immunförsvar

Om du är någon som blir sjuk hela tiden eller ofta känner dig hängig, lider du sannolikt av nedsatt immunförsvar. Vi kan hjälpa dig att stärka ditt immunförsvar genom förändrad kost och livsstil, och rekommenderade tillskott anpassade efter just dina behov och värden

Autoimmunitet & Inflammation

Autoimmuna tillstånd blir allt vanligare, men tyvärr går många människor odiagnostiserade. Symptom kan bland annat vara hjärndimma, hudinflammation, värkande leder, extrem trötthet och matsmältningsproblem. Hos oss kan du få en korrekt diagnos och konkreta sätt att behandla ditt tillstånd holistiskt.

Oförklarliga symptom

Känner du dig ur balans och upplever oförklarliga symptom? Våra läkare tar sig tid att utforska alla dina symptom och förstå dina hälsomål. Tillsammans med din läkare skapar ni en hälsoplan som tillgodoser dina behov och ger dig ett långvarigt välmående.

Psykisk ohälsa

Din mentala och känslomässiga hälsa är direkt kopplad till din fysiska hälsa, så när saker som ångest, stress, trötthet, lågt humör och hjärndimma uppstår symboliserar det ofta obalans någon annanstans i kroppen. Tillsammans med oss kan du bättre förstå och optimera din kontakt mellan kropp och själ.

Hjärntrötthet

Om du har svårt att behålla mental energi, uppmärksamhet och koncentration, också kallat hjärndimma, kan det vara ett tecken på att du lider av hjärntrötthet. Andra symtom kopplade till hjärntrötthet är ljud- och ljuskänslighet, stresskänslighet och sömnproblem. Hos oss får du en individuell behandling baserat på just dina symtom och värden.

Trötthet & Utmattning

Att känna stress då och då är en naturlig del av livet, men det är viktigt att ta den på allvar. Långvarig stress kan leda till att du blir ovanligt trött och i värsta fall får utmattningssyndrom. Du kan då få symtom som bröstsmärtor, ont i magen och hjärtklappning. Vi jobbar med både din mentala och fysiska hälsa, och hjälper dig att ta tag i grundorsaken till problemet.

Hormonella besvär

Visste du att vikten kan påverkas av en rad olika saker i din kropp? Till exempel kan hjärtsvikt, hormonell obalans eller problem med sköldkörteln orsaka snabba förändringar av din vikt. Med hjälp av den omfattande hälsoanalys du gör hos oss kan vi se samband mellan din vikt och dina värden, och hjälpa dig att förbättra dina fysiska förutsättningar.

Precisionshälsa

Framtidens hälsovård

Precisionshälsa identifierar och behandlar underliggande orsaker till symptom som du upplever. En individuell strategi skapas baserat på den unika individen – till skillnad mot en konventionell sjukvård som ger generella råd, kunskap och medicinering.

Vi arbetar med precisionsmedicin, vilket innebär att vi arbetat med resultatorienterad hälsovård med unika baslinjer framtagna för varje klient. Vi arbetar mot mätbara mål och transformerar diffusa hälsoråd till konkreta riktlinjer för varje klient.