NEM Lite & NEM 360

Du är på väg att skapa fantastiska förutsättningar för din hälsa. NEM360 ger dig både en full förståelse över din nuvarande hälsa, samt de verktyg du behöver för att kunna optimera din hälsa, prestation och leva ett längre friskare liv! Tillsammans med din dedikerade läkare kommer du att både gå till botten med dina ouppklarade symptom och därefter kontinuerligt optimeras och utvecklas vidare.

Det här ingår i ditt medlemskap

Personlig läkare

Obegränsad tillgång till din personliga läkare via chatt, sms, email eller telefon för rådgivning och stöttning i medicinska och hälsorelaterade frågor gällande både dig och din familj*

Skräddarsydd blodprovstagning

Kvartalsvis skräddarsydda blodprov av hälsomarkörer (uppsättning av blodprov baseras på de markörer som du är i behov av för att täcka dina individuella behov)

Kontinuerlig läkarkonsultation

Kvartalsvis läkarkonsultation för genomgång av provresultat och uppdatering av hälsoplan

Biometrisk data

Kontinuerlig uppföljning av biometrisk data och rådgivning om proaktiv, optimerad och långsiktig hälsa

CGM analys

Continuous glucose monitoring – analyserar din kropps reaktioner på kost och ger insikter om optimal kosthållning för dina mål och långsiktig hållbar hälsa och nutrition

Skräddarsydda kosttillskott

för hela året hemlevererat (NEM tar fram en unik dos till dig som beställs hem till dig)

Anpassad rådgivning

utbildning om hälsa, oavsett var du befinner dig i din hälsoresa. Från grundkunskaper till biohacking

*Tillgång till din personliga läkare avser klienten och klientens närmsta familj som är skrivna på samma adress som klienten.

20% rabatt på månadsavgiften

16 990kr + 3990kr/mån

3192kr/mån

NEM Lite + 360

NEM Lite + 360 purchase

Fakturaadress

NEM LITE

Hälsoenkät

Med ca 60 frågor om hälsa och livsstil som bedöms av läkare

Blodprov (57 hälsomarkörer)

Bl.a sköldkörtel, hormoner, lever, njurar, blodfetter, kolestrol, inflammation, mineraler och vitaminer

Skräddarsydd hälsoplan

Med råd om: generell hälsa, kost, träning, tillskott, fitness trackers, sömn, stress och minska risk för genetiska sjukdomar och livsstilsrelaterade besvär

DNA test

Kardiovaskulärt test

Genetiskt test

2 st läkarkonsultationer

Provsvarsanalys av läkare

Vad händer efter att jag blivit medlem?

  • Du kommer få ditt dedikerade vårdteam och tydliga instruktioner om medlemskapet via mail.
  • Du kommer få svara på ett utförligt hälsoformulär om dina vanor och livsstil
  • Du kommer få boka in dig på blodprovstagning samt utföra genetisk- och DNA-analys
  • Sedan kommer du få välja två konsultationstider som passar dig
  • Till sist kommer du få en utförlig hälsomanual som är helt skräddarsydd efter dig, dina provsvar, livsstil och mål med din hälsa. Den kommer innehålla konkreta råd och en actionplan som kommer hjälpa dig att leva ett längre friska liv.
  • Du kommer få utföra en CGM analys tillsammans med din läkare
  • Du kommer få hemlevererade kosttillskott skräddarsydda efter din kropp
  • Varje kvartal får du boka in nya blodprover och läkarkonsultation
  • Närsomhelst får du och din närmsta familj* kontakta din dedikerade läkare för frågor.