Symptom vi behandlar

Tarm - och matsmältningsproblem

Tarm – och matsmältningsproblem

Grunden till god hälsa startar i magen, och på sikt kan magproblem leda till allvarliga sjukdomar. Vi utreder dina besvär på djupet och tar reda på roten till dina symptom. Du kan få hjälp att ta itu med problem så som upplåst mage, gaser, förstoppning och IBS.

Nedsatt immunförsvar

Nedsatt immunförsvar

Om du är någon som blir sjuk hela tiden eller ofta känner dig hängig, lider du sannolikt av nedsatt immunförsvar. Vi kan hjälpa dig att stärka ditt immunförsvar genom förändrad kost och livsstil, och rekommenderade tillskott anpassade efter just dina behov och värden

Autoimmunitet & Inflammation

Autoimmunitet & Inflammation

Autoimmuna tillstånd blir allt vanligare, men tyvärr går många människor odiagnostiserade. Symptom kan bland annat vara hjärndimma, hudinflammation, värkande leder, extrem trötthet och matsmältningsproblem. Hos oss kan du få en korrekt diagnos och konkreta sätt att behandla ditt tillstånd holistiskt.

Oförklarliga symtom

Oförklarliga symtom

Känner du dig ur balans och upplever oförklarliga symtom? Våra läkare tar sig tid att utforska alla dina symtom och förstå dina hälsomål. Tillsammans med din läkare skapar ni en hälsoplan som tillgodoser dina behov och ger dig ett långvarigt välmående.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Din mentala och känslomässiga hälsa är direkt kopplad till din fysiska hälsa, så när saker som ångest, stress, trötthet, lågt humör och hjärndimma uppstår symboliserar det ofta obalans någon annanstans i kroppen. Tillsammans med oss kan du bättre förstå och optimera din kontakt mellan kropp och själ.

Hjärntrötthet

Hjärntrötthet

Om du har svårt att behålla mental energi, uppmärksamhet och koncentration, också kallat hjärndimma, kan det vara ett tecken på att du lider av hjärntrötthet. Andra symtom kopplade till hjärntrötthet är ljud- och ljuskänslighet, stresskänslighet och sömnproblem. Hos oss får du en individuell behandling baserat på just dina symtom och värden.

Trötthet & Utmattning

Trötthet & Utmattning

Att känna stress då och då är en naturlig del av livet, men det är viktigt att ta den på allvar. Långvarig stress kan leda till att du blir ovanligt trött och i värsta fall får utmattningssyndrom. Du kan då få symtom som bröstsmärtor, ont i magen och hjärtklappning. Vi jobbar med både din mentala och fysiska hälsa, och hjälper dig att ta tag i grundorsaken till problemet.

Hormonella besvär

Hormonella besvär

Visste du att vikten kan påverkas av en rad olika saker i din kropp? Till exempel kan hjärtsvikt, hormonell obalans eller problem med sköldkörteln orsaka snabba förändringar av din vikt. Med hjälp av den omfattande hälsoanalys du gör hos oss kan vi se samband mellan din vikt och dina värden, och hjälpa dig att förbättra dina fysiska förutsättningar.

Vägen till en bättre hälsa

Inledande konsultation

Börja din resa med ett rådgivande samtal om vad Du är i behov av.

Avancerad provtagning

Din resa börjar med en omfattande analys och kartläggning av din hälsa. Analysen innehåller hälsoformulär, blodprov och DNA- och epigenetik

Personlig hälsoplan

Baserat på analysen skapar din läkare en skräddarsydd hälsoplan med råd om kost, träning, sömn, tillskott ev. medicin m.m

Bio-tracking och återkommande hälsokontroller

Du och din läkare har återkommande avstämningar för att analysera dina framsteg och effekten av din hälsoplan

Obegränsad tillgång till din personliga läkare

Du och din familj har obegränsad tillgång till din personliga läkare som ger medicinsk rådgivning vid behov.

Precisionsmedicin

Vad är funktionsmedicin och varför är precisionsmedicin vändpunkten inom hälsovård?

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som identifierar och behandlar underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symptom. Precisionsmedicin identifierar och behandlar också underliggande orsaker, men skillnaden är att det skapas en individuellt anpassad strategi baserad på den unika individen till skillnad från allmän kunskap och allmänna råd som vid konventionell behandling.

NEM arbetar med precisionsmedicin, vilket innebär att vi arbetar med resultatorienterad hälsovård där baslinjerna är specifikt framtagna för varje klient. Vi arbetar mot mätbara resultat och tar diffusa hälsoråd och skapar konkreta riktlinjer till varje klient med tydliga och handfasta åtgärder.