Biologisk ålder

Att åldras är det nya unga

 Vi kan inte bara sakta ner vårt åldrande utan också vrida tillbaka det (1).
Med hjälp av rätt kunskap och verktyg kan du känna dig yngre, längre.

Biologisk ålder – en indikator på ett långt och friskt liv

Till skillnad från din kronologiska ålder, som står i ditt pass, baseras din biologiska ålder på din kroppsliga hälsa (3). Din biologiska ålder påverkas i sin tur av dina genetiska anlag och framför allt av din livsstil (1). Genom att mäta och påverka din biologiska ålder kan du använda den som en indikator för din hälsa och du kan bli biologiskt yngre.

Optimera välmående och minska risken för
åldersrelaterade sjukdomar

Att biologiskt åldras är tätt sammankopplat med kroniska sjukdomar, muskelsvaghet, nedsatt kognitiv prestation, cancer och försämrat allmäntillstånd (1). Med hjälp av rätt kunskap och verktyg kan vi minska risken för många av de sjukdomar och åkommor som vanligtvis drabbar oss när vi blir äldre. Många livsstilsinterventioner är också positiva för din kognitiva hälsa och bidrar till en starkare kropp med ökat välbefinnande och optimerad prestation (2).

Din livsstil påverkar din biologiska ålder

Din biologiska ålder påverkas i stor utsträckning av din livsstil och dina genetiska anlag (1) (4). Faktorer som rörelse, kost och stress kan vara avgörande för din kropps åldrandeprocess. Din livsstil påverkar inte bara ditt nuvarande mående men bidrar även till hur förändringar i genuttryck ter sig – detta beskrivs vidare av begreppet epigenetik.

Hallmarks of Aging – vetenskapen om åldrande

Kroppens åldrandemekanismer har studerats på olika nivåer och benämns gemensamt för ”Hallmarks of Aging” (6). Dessa mekanismer utgörs av 9 – 12 beskrivna processer som sker på cellulär nivå och som påverkar kroppens åldrande. Genom att förstå mekanismerna bakom åldrande kan vi arbeta förebyggande med att minska risken för sjukdom och därmed leva längre, hälsosammare liv. Denna förståelse utgör framför allt ett viktigt ramverk inom forskning om åldrande och läkemedelsutveckling. Vill du veta mer ingående om hur åldrande fungerar på cellulär nivå rekommenderar vi att du läser våra artiklar om Hallmarks of Aging.

Läs första delen här.

Evidensbaserade epigenetiska klockor som mätverktyg

Det finns flera olika sätt att mäta biologisk ålder. På NEM använder vi oss av pålitliga evidensbaserade metoder och arbetar med epigenetisk åldersbestämning. Genom epigenetiska klockor kan man mäta metyleringen av ditt DNA (5) som möjliggör att din biologiska ålder kan fastställas. Våra läkare använder detta som ett mått för att utvärdera din hälsoutveckling.

Läs mer om epigenetiska klockor här

Få verktygen för att vara yngre, längre

Varje människa är unik och därför finns det inte ett generiskt recept på hur vi ska leva för att förbli biologiskt yngre. På NEM arbetar vi inte bara med att mäta din biologiska ålder utan använder den snarare som ett verktyg för att förstå din hälsa och dina behov. Tillsammans med din personliga longevity läkare tar vi fram ett skräddarsytt ramverk för dig, baserat på bland annat din biologiska ålder, blodprover med 57 noggrant utvalda markörer, en genetisk kartläggning av ditt DNA och ett smart livsstilsformulär *. Utifrån kliniska fynd och din biometriska data skapar din personliga läkare en individuell hälsoplan med råd om kost, sömn, behov av kosttillskott, träning och beteendeförändringar. Med kontinuerlig läkaruppföljning och provtagning skapar du nya och hållbara vanor – för ett hälsosammare liv.

Läs mer om vårt medlemskap här.

*vid köp av NEM360

Referenser
  1. Johnson AA, English BW, Shokhirev MN, Sinclair DA, Cuellar TL. Human age reversal: Fact or fiction? Aging Cell. 2022 Aug;21(8):e13664. doi: 10.1111/acel.13664. Epub 2022 Jul 2. PMID: 35778957; PMCID: PMC9381899.
  2. Sood, S., Gallagher, I.J., Lunnon, K. et al. A novel multi-tissue RNA diagnostic of healthy ageing relates to cognitive health status. Genome Biol 16, 185 (2015). https://doi.org/10.1186/s13059-015-0750-x
  3. Galkin F, Mamoshina P, Aliper A, de Magalhães JP, Gladyshev VN, Zhavoronkov A. Biohorology and biomarkers of aging: Current state-of-the-art, challenges and opportunities. Ageing Res Rev. 2020 Jul;60:101050. doi: 10.1016/j.arr.2020.101050. Epub 2020 Apr 6. PMID: 32272169.
  4. Sebastiani, P., & Perls, T. T. (2012). The Genetics of Extreme Longevity: Lessons from the New England Centenarian Study. Frontiers in Genetics, 3. https://doi.org/10.3389/fgene.2012.00277
  5. Li A, Mueller A, English B, Arena A, Vera D, Kane AE, Sinclair DA. Novel feature selection methods for construction of accurate epigenetic clocks. PLoS Comput Biol. 2022 Aug 19;18(8):e1009938. doi: 10.1371/journal.pcbi.1009938. PMID: 35984867; PMCID: PMC9432708.
  6. López-Otín C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. The hallmarks of aging. Cell. 2013 Jun 6;153(6):1194–217.