Om oss

Vår resa började som en reaktion på det sjukvårdssystem vi har idag. Med bristfällig kommunikation mellan vårdgivare och undermålig kontakt mellan medicinska områden har det skapats ett komplex och reaktivt system. Ett system där det är enklare att överförskriva medicin åt patienter, än att hitta på bakgrunden och orsaken till de symptom som patienten söker vård för.

På Nordic Executive Medicine är vi ett team av dedikerade experter med en passion för holistisk och precisionsbaserad hälsa. Vi förstår att din hälsa är kopplad till alla delar av ditt liv – din mentala och fysiska hälsa, dina genetiska anlag, din livsstil och din omgivning. Därför arbetar vi med varje individs unika förutsättningar och skapar möjligheter för dig att förebygga ohälsa och förlänga dina friska år i livet.

Nordic Executive Medicine är en registrerad vårdgivare under IVOs tillsyn. Vår personalgrupp består av kvalificerad och legitimerad vårdpersonal som arbetar enligt ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 13485, ISO 9001 och SOSF 2011:9

NEM började med en strävan efter att ge mina patienter den bästa möjliga vården. Med hjälp av likasinnade entreprenörer har min passion för medicin och modern hälsoteknologi utvecklats till ett system som kommer att hjälpa många människor i åratal framöver.
Jag är tacksam för förtroendet att få hjälpa mina patienter till att leva hälsosamma liv och ödmjuk att få arbeta med ett team som bidrar till att forma morgondagens hälso- och sjukvård.

-M.D. Mahir Vazd

Specialist i internmedicin