Om NEM

Nordic Executive Medicine grundades 2019 av Dr. Mahir Vazda MD, specialist i internmedicin, longevity och lifestyle medicine, och Sara Vazda MSc, specialist inom biomedicinsk laboratorievetenskap och medicinteknik.

Mahir har jobbat i 12 år som läkare, och fått erfara både positiva och negativa aspekter inom vården, men framför lagt märke till att hälso- och sjukvården brister inom proaktivt och preventivt hälsoarbete. Sara har en gedigen bakgrund inom diagnostiska metoder och hälsoteknologi samt kvalitetssäkring och utveckling av ledningssystem – och brinner för att öka kvaliteten och de kliniska applikationerna inom health tech. Hon har en passion för att förbättra jämställdheten inom branschen och företagandet i stort.

Grundarna av NEM

Vår vision

NEM grundades med målet om att tillgängliggöra ett längre och hälsosammare liv – longevity – till fler personer med hjälp av precisionsmedicin. Alla människor är olika och kräver olika interventioner. Genom skräddarsydda hälsoresor kan vi inte bara förbättra våra klienters hälsa idag – utan långsiktigt arbeta för att undvika risken för sjukdomar och tidigt åldrande.

”NEM började som idé med min man om det svenska sjukvårdssystemet och hur health tech skulle kunna vara en lösning på dem utmaningar som vi ser. Konversationen startade vid köksbordet en kväll efter att vi hade nattat barnen. Vi spenderade hela det året med att utveckla ett robust kvalitetsledningssystem och en hållbar affärsmodell. Sedan började vi ta in våra första klienter i början av 2020.”

Sara Vazda, Executive VP | CCO

Sjukvården & önskan om att inte bli sjuk

Det finns ett stort gap mellan hälso- och sjukvården och människorna. Sjukvården fokuserar på att rädda liv och dämpa eller bota symptom som uppstår när sjukdomen redan brutit ut, vilket är ett starkt skyddsnät som vi ska värna om i Sverige. Men som ett samhälle gör vi alldeles för lite för att förebygga kroniska sjukdomar. Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2 diabetes. Individer vet inte hur de ska gå till väga eller vem dem ska vända sig till men kunskapen finns och med rätt läkarrådgivning kan vi förbättra livskvalitén och minska risken för sjukdom – ett steg i taget.

Gapet mellan sjukvården och önskan om att inte bli sjuk
Biologisk ålder

Jobba med din hälsa innan du blir sjuk

Ett missförstånd som många har är att man behöver vara sjuk för att arbeta med sin hälsa. Men om vi, redan innan vi blir sjuka, förstår vår hälsostatus och ser tecken på sjukdomsrisker så kan vi minska risken för att utveckla symptom och onödigt fysiskt och mentalt lidande.

Biologisk ålder

Sveriges enda
Longevity klinik

Ett bra första steg är att göra en analys som hjälper dig att ta reda på din hälsostatus. Men vill du förbättra din hälsa och leva ett längre, friskare liv så krävs kontinuitet och frekvent uppföljning. Tillsammans med din longevity coach skapas din personliga hälsoresa med tydliga handlingsplaner, mål och uppföljningar. Din coach hjälper dig att förändra din livskvalitet!

Longevity klinik
Kvalité i fokus

Med kvalitet i fokus

Att ha kvalitet och förbättringsarbete som en grundbult i organisationen är essentiellt för att skapa en trygg miljö för våra klienter. NEM har byggts upp på kvalitativa grunder vilket genomsyrar hela vår organisation i allt ifrån marknadsföring och onboarding av klienter till patientsäkerhet och fortlöpande support. Vi är en hälsopartner som man kan känna sig trygg och säker med.

Kvalité i fokus

Idén att förändra liv

”NEM som idé väcktes till liv då jag kände att jag kunde hjälpa fler människor utifrån min professions kunskap och förståelse för medicin och hälsa. Tyvärr gick detta inte att göra via det konventionella systemet, som är alltför reaktionärt och där administrationen tar alltmer läkartid. Systemet lät mig inte göra den skillnaden som jag ville göra i mina patienters liv – samtidigt som jag insåg att vetskapen om hur vi skapar och förbättrar vår hälsa stadigt ökar. På NEM arbetar vårt fantastiska team med denna kunskap dagligen, för att skapa bestående och meningsfulla förändringar i människors liv.”

Dr. Mahir Vazda, MD

Teamet

Vill du komma i kontakt med oss så är du välkommen att maila oss på contact@nem.health, vi svarar vanligtvis inom 3 arbetsdagar.

Sara Vazda

Sara Vazda, MSc Laboratory Diagnostics and Medical Devices
Executive VP

Mahir Vazda

Dr. Mahir Vazda, M.D
CEO I Specialist internal medicine

Silviya Demerzhan

Silviya Demerzhan, PhD Chem, MBE
Chief Scientific Officer

Ljeposava Vujicic

Emelie Rosdahl, BSc Strategic Communication
Marketing Manager

Ljeposava Vujicic
Johanna Mikkelborg

HR Consultant