A NEM STORY

Toni Kaski

”Jag har blivit åtta år biologiskt yngre på sex månader”

Toni Kundcase.<br />
Commercial Lead.<br />
Kund sedan åtta månader tillbaka
Toni Kundcase, visar den resa Toni har gjort tillsammans med NEM360.

”Jag levde som om jag vore odödlig”

Toni tog god hälsa för givet fram tills att han fyllde 30. Den ambitiösa livsstilen hade då börjat att ge verkliga konsekvenser vilket till slut resulterade i utmattningssyndrom. Det var först efter utmattningen som Toni aktivt började att arbeta för att förbättra sitt välmående. Trots ansträngning och en ny aktiv livsstil upplevde han en kvarstående avsaknad av den helhetsbild som krävdes för att verkligen kunna återta kontrollen över sin hälsa. Han vände sig därför till NEM för att få stöttning i att skapa helhetsbilden.

”Jag vill att min kropp ska tala om för mig vad den behöver och inte tvärtom”

Toni förstod snabbt fördelarna med att arbeta utifrån sin data och de individuella baslinjer som han etablerat tillsammans med sin läkare på NEM. Redan efter sex månader kunde de se tydliga förbättringar i hälsan, med signifikant förbättrade blodvärden och en biologisk klocka som vridits tillbaka åtta år – och de goda resultaten fortsätter komma.

“Jag vet inte exakt hur många år jag vill leva, men jag vet att jag vill vara frisk så länge jag lever.”

Idag upplever Toni ett nytt lugn när det kommer till sin hälsa. Han mäter det som går att mäta för att kontinuerligt och proaktivt kunna försätta arbeta med sitt hälsotillstånd – utifrån sina baslinjer. Han upplever också en väldig trygghet i de kvartalsvisa provtagningarna och uppföljningarna som han har med sin läkare på NEM för att bibehålla ett helhetsgrepp om hälsan.

”Jag har fortfarande ansvaret för min hälsa men nu har jag en läkare som springer vid sidan av och kan ge mig verktygen jag behöver för att maximera antalet hälsosamma år i livet.”

Vill du lära dig med om vad NEM kan göra för dig?

Med NEM360 erbjuds du en heltäckande evidensbaserad hälsoundersökning och individuell hälsostrategi, kostnadsfri medicinsk rådgivning och full tillgång till din privata läkare.