Longevity och Precisionsmedicin

Precisionshälsa identifierar och behandlar underliggande orsaker till symptom som du upplever. En individuell strategi skapas baserat på den unika individen – tillskillnad mot en konventionell sjukvård som ger generella råd, kunskap och medicinering.

Vi arbetar med precisionsmedicin, vilket innebär att vi arbetat med resultatorienterad hälsovård med unika baslinjer framtagna för varje klient. Vi arbetar mot mätbara mål och transformerar diffusa hälsoråd till konkreta riktlinjer för varje klient.

Precisionshälsa: bli den bästa version av dig själv med NEM

Konventionell medicin, funktionsmedicin, livsstilsmedicin och precisionsmedicin. Vi reder ut vad de olika begreppen betyder.

Traditionell eller konventionell medicin har bidragit med otaliga framsteg till vår moderna värld men den är tyvärr utformad för att behandla sjukdomar, snarare än människor, vilket i grund och botten gör den reaktionär. Denna typ av medicin lämpar sig bäst för att ta hand om sjukdomar med en tydlig definierbar orsak som kan namnges och behandlas därefter. Detta är samtidigt den konventionella medicinens stora begränsning där fokus ligger på att behandla sjukdomar med konventionella metoder som läkemedel eller kirurgiska ingrepp. Något som ofta leder till att kroniska och inflammatoriska tillstånd som kan vara resultatet av dåliga livsstilsval och andra riskfaktorer lätt förbises och lämnas olösta.

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som syftar till att identifiera och behandla dessa kroniska sjukdomars underliggande orsaker genom att hjälpa individen att kontroll över sin hälsa. Livsstilsmedicinen sysslar främst med att förbättra människors livsstil via evidensbaserade tillvägagångssätt där fokus ligger på att förbättra individens levnadsvanor.

Precisionsmedicin (även kallad individbaserad, personbaserad eller skräddarsydd medicin) syftar till att ge patienter vård och behandling som är skräddarsydda efter patientens egna förutsättningar och behov. Precisionsmedicin kan ta hänsyn till både genetiska och icke-genetiska faktorer som exempelvis ålder, kön, medicinska värden och livsstilsfaktorer. NEMs unika hybridvårdsmodell kombinerar de bästa tillvägagångssätten från de olika medicinska inriktningarna för att skapa en så heltäckande bild av individen som möjligt – och för att därigenom kunna ge skräddarsydda råd och verktyg som är anpassade efter varje individs unika förutsättningar. Fokus ligger snarare på det friska och på att optimera hälsoparametrar för att både undvika sjukdomar i framtiden och förlänga de friska åren i livet – vilket vi definierar som longevity.