A NEM STORY

”När jag blev medveten om min hälsa på djupet förbättrades mitt ledarskap och självledarskap. Jag är mycket mer målinriktad och fattar bättre beslut än tidigare.”

Arez kundkort. Arez, VD, Kund sedan tre år tillbaka
A summary of Arez customer journey at NEM
”Jag mådde inte bra och att veta vart jag skulle börja kändes som en djungel.”

Arez kom i kontakt med NEM för första gången 2020 efter rekommendationer av en bekant. Vid tidpunkten levde han ett hektiskt liv med många åtaganden som företagsledare och entreprenör. Den inkonsekventa livsstilen medförde inte bara fysiska hälsorisker utan kantades även av en konstant stress och en svårighet i att själv utvärdera och förhålla sig till sin hälsostatus. Arez ville få verktyg för en sund livsstil, lära sig prioritera rätt och etablera hållbara rutiner i vardagen och i arbetslivet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

”När jag förstod skillnaden mellan stödet jag kunde få hos NEM och den konventionella vården kändes alternativet glasklart.”

Det första steget för Arez var att tillsammans med en läkare på NEM utvärdera sitt befintliga hälsotillstånd genom ett systematiskt och datadrivet arbetssätt. Tillsammans etablerades en baslinje för att kunna monitorera och studera trender över tid. Med hjälp av skräddarsydda och individanpassade lösningar, fick Arez konkreta verktyg att arbeta med. Utifrån läkarens bedömning, introducerades det en träningsrutin med rekommenderade kosttillskott i vardagen, för att inledningsvis optimera Arez fysiska hälsa. Den initiala förbättringen av grundfysiken, gav Arez mer energi att lättare prioritera sin mentala hälsa, vilket gjorde honom både kognitivt starkare och ledde till en ökning i hans psykiska och kroppsliga välbefinnande.

”Jag lärde mig att sätta jaget först – för att jag ville ge mig själv de bästa möjliga förutsättningarna!”

Arez upplevde att han verkligen hittade tillbaka till sig själv och även till motivationen att börja investera i sin hälsa. Tillsammans med vägledningen från NEM ändrades hans medvetenhet och inställning, inte bara till sin hälsa utan till livet. Det var också något som hans omgivning uppmärksammade och hans hälsoarbete började även att ge resultat i jobbet med ökad produktivitet, bättre ledarskap och hälsosammare arbetsmiljö som följd.

”När jag blev medveten om min hälsa på djupet förbättrades mitt ledarskap och självledarskap. Jag är mycket mer målinriktad och fattar bättre beslut än tidigare.”

Arez beskriver att han har sett konkreta resultat under hela resan men påpekar att de största resultaten skedde efter en längre tid av hållbara förändringar, vilket motiverar honom till att ständigt fortsätta framåt i arbetet med sin utveckling.

”Jag mår väldigt bra av de nya rutinerna som jag har etablerat tillsammans med min läkare. En av mina utmaningar har varit att tillåta mig själv att frångå mina nya rutiner, för att snabbt kunna hitta tillbaka och bibehålla mitt fokus. Det hjälper mig att vara framgångsrik och att klara av komplexa utmaningar, både i arbetet och i privatlivet.”

Vill du lära dig med om vad NEM kan göra för dig?

Vi erbjuder en heltäckande evidensbaserad hälsoundersökning och individuell hälsostrategi, samt kostnadsfri rådgivning och full tillgång till din privata läkare.