Lev ett längre,
hälsosammare liv

Hälsoplan baserat på ditt DNA

Genom avancerad precisionsmedicin skapar vi ett individuellt ramverk för din hälsa och tillhandahåller kontinuerlig support för att du ska kunna leva längre och ha ett mer hälsosamt liv.

Lev ett hälsosammare liv

Obegränsad tillgång till din personliga läkare

Få personlig rådgivning från din egen läkare, utöver dina kvartalsvisa blodprov och årliga undersökningar för att fortlöpande optimera din hälsa, och leva ett längre och friskare liv.

Ta kontrollen över ditt liv

Lär dig att leva ett längre och bättre liv som minskar risken för kroniska sjukdomar och tidigt åldrande samtidigt som du får mer energi och tid till dig och din familj.

Stress

Stresshantering och kognitiv prestationsoptimering.

 • Stress och åldrande är starkt sammankopplat
 • Optimera din hälsa för att stressa mindre
 • Bromsa hjärnans åldrande
 • Få mer energi, ta bättre beslut och prestera på topp

Träning

Kost- och träningsplan baserat på din blodsockernivå

 • Träna rätt baserat på din genetik
 • Hitta rätt balans mellan träning och återhämtning
 • Tips för bästa träningsresultat med rätt kost och tillskott

Åldrande

En bedömning av biologisk ålder och verktyg för hur du kan förlänga dina friska år i livet.

 • Ta reda på biologisk ålder genom ditt DNA
 • Få verktygen att minska ditt biologiska åldrande
 • Personligt anpassade hälsoplaner med fokus att förlänga dina friska år i livet

Sömn

Verktyg för att få bättre sömn och öka din energinivå

 • Lär dig hur din sömn påverkar ditt välmående
 • Få personlig rådgivning om hur du får bättre sömnkvalitet
 • Vi ser sambanden mellan din sömn och eventuella symptom på åldrande

Vitaminbrist

Rekommenderade tillskott och vitaminer baserat på din hälsa

 • Individuell rådgivning baserat på din genetik, livsstil och kosthållning
 • Ta reda på om du lider av brister och hur du kan åtgärda dem
 • Optimera din hälsa med skräddarsytt vitaminintag via kost eller kosttillskott

Kost

Vägledning och stöd från din personliga läkare

 • Lär dig vilken kost du bör äta baserat på din genetik och ditt DNA
 • Optimera energinivåer och träningsresultat med rätt kosthållning
 • Genom återkommande blodprov säkerställer vi att din kosthållning är optimal för dig

Skapa din unika livsstil

Det kan kännas svårt att göra livsstilsförändringar utan att ge upp det goda i livet. Vi hjälper dig till den perfekta balansen mellan ett långsiktigt hållbart liv utan minskad livskvalitet.

Holistisk hälsa

Vi lägger lika mycket vikt på din fysiska och mentala hälsa som din livsstil och balans mellan ditt arbete och privatliv.

Optimera din livsstil

Alla våra läkare besitter en hög medicinsk kompetens för att hjälpa dig att uppnå ett hälsosamt åldrande.

Dedikerad läkare

Som medlem hos oss har du obegränsad tillgång till privat läkare online som känner dig och din historik.

Dynamisk plan

Din personliga hälsoplan uppdateras kontinuerligt i takt med att din hälsa optimeras.

Datadriven analys

Medicinska rekommendationer baseras på individuella datatrender från ditt DNA, dina wearables och återkommande blodprover.

Långsiktig relation

För att leva ett långt och friskt liv behöver du ständigt nya verktyg som skapar hållbara resultat – det får du av oss!

Ett unikt hälsoramverk – framtaget för dig

Genom avancerade hälsotester (blod, urin och saliv) i kombination med ingående diskussioner om din livsstil och riskfaktorer skapar vi din unika baslinje. Utifrån denna kan vi kontinuerligt optimera din hälsa och arbeta proaktivt för att förebygga sjukdom och förlänga dina friska år i livet.

Smart livsstilsundersökning

Smart livsstilsundersökning

Blodanalys

Blodanalys

Epigenetisk kartläggning

Epigenetisk kartläggning

DNA test & analys

DNA test & analys

Biologisk åldersbestämning

Biologisk åldersbestämning

Kardiovaskulärt test

Kardiovaskulärt test

Skräddarsydd rådgivning

Skräddarsydd rådgivning

Individuell hälsostrategi

Individuell hälsostrategi

Artiklar & nyheter

Världsdiabetesdagen – Vad är diabetes?

Världsdiabetesdagen – Vad är diabetes?

Idag, den 14 november, är det Världsdiabetesdagen och ofattbara 463 miljoner människor har diabetes världen över. Men vad är diabetes, vad orsakar det och hur kan det regleras?   Vad är Diabetes: Diabetes är ett hälsotillstånd som påverkar hur din kropp omvandlar...

läs mer
Relationen mellan livsstil och biologisk ålder

Relationen mellan livsstil och biologisk ålder

Relationen mellan livsstil och biologisk ålder – mätning med hjälp av epigenetiska klockor   Har du någonsin känt dig yngre än vad du är? Eller tvärtom – ibland känt dig äldre än vad du är? Nu går det att ta reda på ifall den känslan är sann.   Skillnaden...

läs mer
Sockrets effekter på åldrande och utseende

Sockrets effekter på åldrande och utseende

Vad säger vetenskapen om socker? Kan socker verkligen få dig att se gammal ut? Halloween närmar sig snabbt, med barn som gör Bus-eller-godis, medan vi alla njuter av godis, spindelmuffins, fingerkakor och hjärnkakor. Att äta socker under helgtider är i allmänhet inte...

läs mer

FAQ – Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att komma igång?

Din hälsoresa börjar så fort du köpt tjänsten via hemsidan.

Oavsett om du väljer NEM Lite eller NEM 360 kan du börja med att registrera dig och svara på ditt hälsoformulär direkt efter att du har köpt tjänsten. Du kan också lämna ditt första blodprov via drop-in – och så fort vi har fått alla provsvar från labbet bokar vi upp dig för en läkarkonsultation. Vi guidar dig igenom hela resan!

När kan jag göra mitt blodprov?

Ditt blodprov kan göras inom någon dag från tillfället då du har köpt tjänsten och registrerat dig.

När får jag svar på mitt genetik/DNA prov?

Detta prov tar lite längre tid att analysera och svaret dröjer oftast ett par veckor från att du har skickat in proverna. Så fort dessa resultat är analyserade, bokar vi en tid för att gå igenom svaren tillsammans med din läkare.

Om något skulle vara allvarligt, vad händer då?

Om din läkare ser en allvarlig avvikelse i något av proverna, kommer läkaren att kontakta dig via telefon, eller boka in dig för ett samtal så snart som möjligt. Vi tar fullt ansvar för alla prover som beställs och den enskilde läkaren kommer att följa upp alla avvikelser och hjälpa dig så skyndsamt som möjligt.

Om jag har risk för en sjukdom – betyder det att jag kommer få den sjukdomen då?

Nej, att ha en risk för en sjukdom betyder att du exempelvis har en förhöjd genetisk risk, eller kanske att din livsstil bidrar till en ökad risk för en sjukdom. Din läkare kommer ge dig råd och skräddarsy en hälsoplan utifrån dina förutsättningar, för att du i största mån ska undvika att utveckla denna sjukdom eller de sjukdomar som du har en risk för.

Vad kostar en hälsokontroll?

Att göra en engångsanalys (NEM Lite) kostar 5 490 kr. Att bli medlem (NEM 360) kostar

2 490 kr per månad med 12 månaders bindningstid. Majoriteten av våra klienter ser en avsevärd förbättring i deras hälsa redan inom tre månader och alla upplever en förbättring inom ett år från starten av deras medlemskap*. Hälsa är komplext och det tar tid att bygga upp en personlig relation med sin läkare, varför vi rekommenderar att man lägger ner den tiden som det krävs för att genomföra en hälsoresa på riktigt – både som klient och som kliniker.

*Nordic Executive Medicine Kundundersökning 2022

Hur mycket kostar det med obegränsad tillgång till läkare?

Detta ingår kostnadsfritt i medlemskapet NEM 360.

Vilka prover ingår i en hälsoundersökning/hälsokontroll?

Oavsett om du köper NEM Lite eller NEM 360 så ingår en omfattande blodprovtagning. Om du är man ingår 57 hälsomarkörer, och 53 om du är kvinna. Läs mer om skillnaden mellan mäns och kvinnors provtagning i frågan nedan. Vi kontrollerar nio olika kategorier av prover som är speciellt framtagna ur ett perspektiv på hälsosamt åldrande (blodfetter, hjärta & kärl, blodsocker, lever/galla/bukspottskörtel, njurar, blodstatus, sköldkörtel, hormoner & inflammation, och vitaminer & mineraler). Läs mer om vilka markörer som ingår här: Din hälsa.

Utöver blodproverna ingår alltid en smart livsstilsundersökning, en hälsorapport där alla dina provsvar framgår med tydliga kommentarer från läkaren, samt en timmes digital läkarkonsultation där svaren gås igenom tillsammans med din läkare. Läkaren som beställer proverna tar ansvar, och följer upp provsvaren tillsammans med dig och förklarar ingående om vad dessa betyder och vad du kan göra för att förbättra din hälsa och dina markörer.

I NEM 360 ingår även en genetisk kartläggning, biologisk åldersbestämning och ett kardiovaskulärt test. I detta medlemskap ingår kontinuerliga provtagningar och återkommande kontakt med din privata longevity coach, tillika fasta läkarkontakt, för att ständigt förbättra din hälsa och arbeta för ett längre och hälsosammare liv.

Varför skiljer sig antalet markörer mellan män och kvinnor?

Markörerna som skiljer sig mellan män och kvinnor beror på att vi även screenar för testosteronnivåer hos män, d.v.s. manligt könshormon.

Det finns flera anledningar till att könshormoner inte görs i en första screening hos kvinnor. Framför allt är det komplext att screena för hormonella obalanser hos kvinnor till följd av den individuella kvinnliga fysiologin – utan att ha mer klinisk kunskap om den specifika kvinnan. Ett sådant test kräver en individuellt anpassad plan som tar hänsyn till en detaljerad medicinsk historia, vilken fas du som kvinna befinner dig under din menstruationscykel och förekomst av associerade symptom.

Variationen av hormonnivåer är individuella och påverkas av vilken fas av menstruationscykeln som du befinner dig i. Det finns dessutom fler hormoner än kvinnliga könshormoner, och därför finns det inte en etablerad medicinsk term för vad som exakt menas med hormonell obalans.

För att kunna undersöka detta på ett korrekt sätt, krävs det en diskussion med läkare och individuellt framtagen plan, som tar din unika menstruationscykel, medicinska historik, samt övriga hälsomarkörer i beaktning. Detta test utförs därför inte i en initial screening för kvinnor, men kan adderas om behovet finns som ett nästa steg i ditt medlemskap via NEM 360.

Vilka typer av frågor ställs i livsstilsundersökningen?

Livsstilsundersökningen är en hälsoundersökning där du får svara på 61 frågor. Frågorna berör dina levnadsvanor, upplevda symptom, stress, livssituation, sömn, och sjukdomshistorik. Denna undersökning hjälper läkaren att koppla samman dina provsvar, genetik och hälsomål för att skapa en optimal hälsoplan utifrån ditt behov och liv.

Vad får jag reda på av ett hälsotest online?

Vi anser inte att ett hälsotest online där man endast fyller i ett formulär eller tar ett blodprov är tillräckligt bra för att ge individuella rekommendationer om exempelvis livsstil, kost eller kosttillskott. Ett hälsotest med frågeformulär behöver kompletteras med blodprover för att sedan gås igenom med en legitimerad läkare, så att ni kan diskutera dina behov och ta ställning till vidare handläggning. Läs gärna mer om just detta i vår artikel om kosttillskott och hälsoquiz online här: https://nem.health/kosttillskott-baserat-pa-halsoquiz/.

Vad visar DNA-testet?

Vi gör två typer av DNA/genetiktester. Det ena visar din biologiska ålder, d.v.s., den ålder som din kropp har. Din biologiska ålder kan vara högre eller lägre än din kronologiska ålder, vilket hjälper din läkare att bedöma din hälsa ytterligare. Du kan exempelvis vara 35 år kronologiskt, men till följd av mycket stress i din vardag, dåliga livsstilsval och ohälsosam kosthållning så kan du vara biologiskt äldre. Genom att analysera biologisk ålder kan man göra livsstilsinterventioner mätbara, vilket kan leda till ökad motivation för att göra bra val i sin vardag. Efter ett års medlemskap görs testet om, för att säkerställa att de interventioner som har gjorts under året har gett önskade resultat och att din biologiska ålder har förbättrats.

Det andra testet mappar upp dina genetiska anlag och risker. Via detta test får du exempelvis reda på vad som kan vara extra bra för dig att äta, hur du bör träna och om det finns något som du bör undvika. Testet visar även om du har en ökad risk för viss typ av sjukdom. Detta är bra för din longevity coach att känna till eftersom läkaren då kan skräddarsy en hälsoplan som tar dina genetiska risker i beaktning, även om du till synes har en frisk och hälsosam kropp. Resultaten från detta DNA test är komplexa och man hinner sällan gå igenom dem under en läkarkonsultation utan detta görs kontinuerligt under året, där du och din läkare tillsammans går igenom viktiga punkter. Din läkare leder konsultationerna och du kan känna dig trygg med att din personliga läkare känner dig och din familj, din historik och din medicinska information.

Hur blir jag medlem?

Välj tjänst och betala smidigt via hemsidan: https://nem.health/vart-medlemskap/

Erbjuder ni företagslösningar?

Vi erbjuder hälsotjänster till företag för att säkra upp en bra och trygg arbetsmiljö. Vänligen kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa era medarbetare med det systematiska arbetsmiljöarbetet inom er organisation. https://nem.health/nem-for-foretag/

Vad är longevity?

Longevity betyder kortfattat ”långt liv”. På NEM strävar vi efter att leva ett långt och hälsosamt liv och idag ser vi en alltmer åldrande befolkning med en ökning i åldersrelaterade sjukdomar som cancer, Alzheimers, hjärt- och kärlsjukdomar med mera. Longevity Medicine är ett snabbt växande medicinskt fält som tillhör den moderna evidensbaserade medicinen, där man ser på ohälsosamt åldrande som en grundorsak till många av dem sjukdomar som vi har i samhället. Genom att sakta ner eller till och med vrida tillbaka kroppens åldrandeprocess kan man gå till botten med de symptom som uppstår till följd av åldersrelaterade sjukdomar. Detta görs främst via ett proaktivt hälsoarbete som inte bara minskar risken för sjukdom men snarare optimerar vår nuvarande hälsa och välmående. Det kan vara så enkelt som att börja äta rätt, träna rätt och sova tillräckligt länge för sina behov. Läs mer om fältet via den professionella medicinska föreningen Healthy Longevity Medicine Society här.

Vad är precisionsmedicin?

Precisionsmedicin (även kallad individbaserad, personbaserad eller skräddarsydd medicin) syftar till att ge patienter vård och behandling som är skräddarsydda efter patientens egna förutsättningar och behov. På NEM strävar vi efter att ge optimala rekommendationer om ens personliga hälsa, välmående och långlevnad genom personlig kännedom och datadriven individuell utveckling. Genom att kombinera ett precisionsmedicinskt arbetssätt till longevity fältet arbetar vi aktivt tillsammans med våra klienter för att uppnå detta mål. Läs mer om precisionsmedicin.