Satsa på din hälsa

Har du fått nog av långa vårdköer och ändlösa symptom-googlingar? På Nordic Executive Medicine kommer du snabbt i kontakt med läkare som hjälper dig att förstå hur just din kropp fungerar. Med precisionsmedicin skapar vi en personlig hälsoplan som hjälper dig till en bättre hälsa och längre liv – vi kallar det longevity.

Vad gör NEM annorlunda?

Vi har ett holistiskt synsätt, vilket innebär att vi tittar på hela din livsstil – från stresshantering på ditt jobb till kost och fysisk aktivitet. Hos oss får din mentala och fysiska hälsa lika stort utrymme eftersom vi tror att alla delar av livet måste fungera för att du ska fungera.

Under sitt första år med oss ser 98% av våra medlemmar en förbättring av sina symptom och sitt välmående. Vi levererar resultat som du kan känna.

Vad ingår i din hälsoplan

Stresshantering och mentalt välmående

Träning – och kostplan baserat på din genetik

Bedömning av biologisk ålder och verktyg för hur du kan förlänga dina friska år i livet

Förbättrad sömnkvalitet och ökade energinivåer

Rekommenderade kosttillskott baserat på dina behov

Vägledning och stöd från din personliga läkare

Hos oss får du

  • En omfattande hälsoanalys med nuvarande status och eventuella framtida risker
  • Skräddarsydd hälsoplan med konkreta råd om hur du förbättrar din hälsa idag och i framtiden
  • Mer läkartid där vi lär känna dig och dina personliga mål och behov
  • Livsstilshantering tillsammans med din läkare
  • Rekommendationer om den senaste hälsotekniken på marknaden
  • En personlig läkarkontakt som tar ett helhetsgrepp om din och din familjs hälsa.