Hem » Artiklar » Hälsa » Rosa Månaden – Kampen mot bröstcancer

Låt oss enas tillsammans under bröstcancermånaden för att göra en verklig förändring. Sprid ordet om bröstcancer på sociala medier, testa dig och uppmuntra andra till att göra detsamma. Donera för att stödja cancerforskning och patientvård, avsätt din tid och förespråka för bättre policyer. Tillsammans kan vi rädda liv, hjälpa överlevande och arbeta mot en gemensam framtid utan bröstcancer.

Bröstcancermånanden är ett globalt initiativ som sker i oktober varje år. Syftet är att främja kunskapen om screening och förebyggande av sjukdomen som påverkar 2.3 miljoner kvinnor i hela världen. Det är viktig att uppmärksamma eftersom en tidig upptäckt av bröstcancer, vilket ofta sker genom självrapportering eller screening, underlättar ingripande när cancern är som mest behandlingsbar.

 

Bröstcancerstatistik i Sverige

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor och varje år blir 8000 kvinnor diagnostiserade (1). Det innebär att varje dag blir mellan 15–20 kvinnor diagnostiserade med bröstcancer (2). Tack vare nya framsteg inom screening och framtagandet av effektiva behandlingar, har prognosen för patienter med bröstcancer ljusnat och runt 8 av 10 kvinnor överlever. Detektions- och diagnosmetoder utvecklas ständigt, i en nyligen genomförd studie på Karolinska Institutet används till exempel AI för att upptäcka bröstcancer (3).

 

Riskfaktorer för bröstcancer

Det finns ett flertal riskfaktorer associerade med utveckling av bröstcancer (4). De två främsta riskfaktorerna är kvinnligt kön och en äldre ålder. Det är vanligast att kvinnor över 50 blir diagnostiserade med bröstcancer. Andra riskfaktorer som inte kan påverkas är genetiska mutationer i BRCA1 och BRCA2, menstruation som börjar före 12 års ålder, ingång i klimakteriet efter 55 års ålder, familjehistoria av bröst- och äggstockscancer och tät bröstvävnad (4).

Det kan verka otäckt att några av dessa riskfaktorer är utom vår kontroll, men det finns sätt att minska risken för bröstcancer, till exempel:

 • Vara fysiskt aktiv.
 • Inte vara överviktig eller obes efter klimakteriet.
 • Begränsa alkoholkonsumtionen.

Även att en första graviditeten före 30 års ålder och amning kan minska risker för bröstcancer (4). Genom att förstå vilka riskfaktorer som kan påverkas och vilka som inte kan påverkas, kan vi uppmuntra individer till att göra informerade val och bidra till en hälsosammare framtid.

 

Screening för bröstcancer

I Sverige erbjuds kvinnor mellan 40–74 år en gratis screening vart annat år (5). Screeningen genomförs med hjälp av mammografi, en etablerad teknik för att upptäcka bröstcancer. Enligt doktor László Tabár, en radiolog och onkolog från Falun i Sverige, rekommenderas det att kvinnor genomför regelbundna mammografibesök. Han är känd i hela världen för sina bidrag till mammografifältet och insisterar på att en kvinna vars bröstcancer detekteras vid screeningbesök vinner i genomsnitt 16.5 års liv (6).

 

Det går inte att understryka vikten av mammografi nog. Enligt American Cancer Society, är den relativa 5-årsöverlevnaden för lokaliserad bröstcancer (bröstcancer som inte har spridit sig till andra organ) 99%, 2022 (7). Den relativa 5-årsöverlevnaden jämför kvinnor med samma variant och stadie av bröstcancer med den generella populationen. Det betyder att kvinnor med lokaliserad bröstcancer har cirka 99% lika stor sannolikhet som kvinnor utan cancer att leva minst 5 år efter blivit diagnostiserade.

Dessutom levde 76,5% av kvinnorna med bröstcancer 10 år efter diagnosen under åren 1995–2004. Jämfört mellan 1944–1954 då endast 25,1% av kvinnorna med bröstcancer levde 10 år efter diagnosen (8). Framstegen beror på en rad av kombinationer, till exempel bättre screening, avancerade behandlingar och bättre koordinering av vård.

Initiativ i Sverige för att uppmärksamma bröstcancer

I Sverige har patienter med bröstcancer tillgång till olika nätverk, organisationer och resurser. En huvudorganisation är Cancerfonden som stöttar patienter med cancer, där bröstcancer är inkluderat, och ytterligare en organisation är patientföreningen Bröstcancerförbundet, Rosa Bandet. I Sverige firar Rosa Bandet kampanjen 20 år och för att uppmärksamma årsdagen är det rosa bandet designat av 20 individer från olika delar av landet (9). Dessa individer står ut genom deras framåttänkande och inspiration till hopp, liknande cancerforskningen i sig. Sveriges kronprinsessa är också beskyddare av kampanjen för femtonde året i rad (10).

En annan organisation i Sverige är Nollvision Cancer vilket är ett visionsdrivet initiativ med målet att förhindra cancer och minska cancer-relaterade dödsfall (11). Organisationen representerar ett försök att eliminera olika typer av cancer genom olika strategier, inklusive livsstilsförändringar, tidig diagnos, tillgång till sjukvård och cancerforskning. Målet är att minska bördan orsakad av cancer och i slutändan uppnå en värld med ”noll” cancerfall.

Sammanfattningsvis inspirerar bröstcancermånanden till en positiv rörelse som för samman personer i syftet att öka kunskapen, uppmuntra till tidigt upptäckande och förse med livsviktigt stöd. I Sveriges sjukvård är bröstcancer fortfarande en utmaning och dessa kollektiva försök förtydligar vikten av regelbundna mammografibesök. Sveriges nätverk av stödorganisation och initiativ uppvisar ett förenat engagemang för att utveckla forskning och främja hopp om en ljusare framtid där vi har makten och kan minska risken för bröstcancer genom proaktiva val och informerade beslut.

 

Om du har några frågor eller misstankar rådgör alltid med din läkare för att besluta om det bästa kliniska tillvägagångssättet framöver. På NEM tror vi på att ta ett proaktivt förhållningssätt till alla aspekter av din hälsa.

 

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Chief Scientific Officer, Nordic Executive Medicine
Medical review by: Dr. Mahir Vazda MD

Referenser
 1. About breast cancer [Internet]. [cited 2023 Sep 29]. Available from: https://brostcancerforbundet.se/om-brostcancer/other-languages/english/
 2. Spotlight on Breast Cancer | Karolinska Institutet [Internet]. [cited 2023 Sep 29]. Available from: https://ki.se/en/research/spotlight-on-breast-cancer
 3. Dembrower K, Crippa A, Colón E, Eklund M, Strand F. Artificial intelligence for breast cancer detection in screening mammography in Sweden: a prospective, population-based, paired-reader, non-inferiority study. Lancet Digit Health. 2023 Oct 1;5(10):e703–11.
 4. CDCBreastCancer. Centers for Disease Control and Prevention. 2023 [cited 2023 Oct 4]. What Are the Risk Factors for Breast Cancer? Available from: https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/risk_factors.htm
 5. 1177 [Internet]. [cited 2023 Sep 29]. Mammogram – breast screening. Available from: https://www.1177.se/other-languages/other-languages/undersokningarprover—andra-sprak/mammografi—andra-sprak/
 6. Sectra Medical [Internet]. [cited 2023 Sep 29]. The story of mammography screening in Sweden, and how the latest research shows it has halved breast cancer death in women. Available from: https://medical.sectra.com/resources/the-story-of-mammography-screening-in-sweden/
 7. Survival Rates for Breast Cancer [Internet]. [cited 2023 Oct 2]. Available from: https://www.cancer.org/cancer/types/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer-diagnosis/breast-cancer-survival-rates.html
 8. Breast Cancer Survival Triples in Last 60 Years [Internet]. [cited 2023 Oct 2]. Available from: https://www.breastcancer.org/research-news/20100930
 9. Cancerfonden [Internet]. [cited 2023 Sep 29]. Om Rosa Bandet I Cancerfonden. Available from: https://www.cancerfonden.se/rosabandet/om-kampanjen
 10. Kronprinsessan beskyddare av Rosa Bandet [Internet]. [cited 2023 Oct 4]. Available from: https://www.kungahuset.se/arkiv/nyheter/2023-10-01-kronprinsessan-beskyddare-av–rosa-bandet
 11. Vision Zero Cancer [Internet]. [cited 2023 Oct 4]. Available from: https://visionzerocancer.com/