Hem » Artiklar » Hälsa » Blåa Månaden – Kampen mot prostatacancer

Prostatacancer är ett stort hälsoproblem för både män i Sverige och globalt. Det är därför viktigt att öka medvetenheten om sjukdomen, dess riskfaktorer och vikten av en tidig diagnos. I denna artikel kommer vi utforska hur kunskapen om prostatacancer ser ut i Sverige, vad varje alla bör veta för att skydda sin hälsa och avsluta med ett särskilt fokus på ”Mustaschkampen”.

Prostatacancerstatistik i Sverige

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige (1). Varje år diagnostiseras ca 10 000 personer med prostatacancer och ungefär 2500 dör av sjukdomen, vilket gör det till den dödligaste formen av cancer i Sverige (2). Det är viktigt att komma ihåg att alla med en prostata kan utveckla prostatacancer och inte bara cispersoner. Risken för att utveckla prostatacancer ökar med åldern och sjukdomen är vanligast bland män över 50 år med ungefär hälften av de som blir diagnostiserade tillhörande befolkningsgruppen 70 år eller äldre.

 

Prostatacancer kännetecknas av cancertillväxt i prostatakörteln och utvecklingen är vanligast i den yttre delen av prostatan (1). Sjukdomsförloppet är ofta långsamt och det kan ta flera år innan den maligna (elakartade) tumören orsakar ett betydande tryck på urinröret och skapar urinvägsproblem. Majoriteten av de som diagnostiseras med prostatacancer, upplever inga symtom vid diagnostillfället (1). Förebyggande och tidig diagnos av cancern kan därför komma att vara avgörande.

 

Riskfaktorer för prostatacancer

Det är väsentligt att förstå riskfaktorerna bakom prostatacancer för att kunna förebygga och tidigt diagnostisera sjukdomen. Viktiga riskfaktorer är:

  • Ålder: Risken för prostatacancer ökar med ålder. Det är därför viktigt att gå på regelbundna kontroller när man blir äldre (1).
  • Familjehistoria: Om du har en nära släkting med sjukdomen, till exempel en pappa eller bror, har du också själv en högre risk att utveckla prostatacancer (1).

Riskfaktorer med mindre tydligare effekter på prostatacancer:

  • Kost: En kost rik på rött kött och lite frukt och grönsaker kan bidra till en ökad risk (3).
  • Obesitas: Att bibehålla en hälsosam vikt genom en balanserad kost och regelbunden motion kan bidra till att minska risken för prostatacancer (5).

 

Vikten av medvetenhet

Prostatacancer utvecklas ofta utan några märkbara symptom fram tills sena stadier av sjukdomen och anses därför vara en ”tyst mördare”. Det finns flera anledningar till att vara medveten om prostatacancerns existens:

  1. Tidig diagnos: Tidig diagnos är nyckeln till en framgångsrik behandling. Sjukdomen kan identifieras i ett tidigt stadie genom regelbundna screeningar, såsom blodprov för prostataspecifikt antigen (PSA) och digital rektal undersökning (4).
  2. Utbilda män: En ökad medvetenhet om sjukdomen ger män möjligheten att fatta välgrundade beslut om sin hälsa, vilket leder till mer regelbundna hälsokontroller och screeningar som minskar risken för upptäckt av prostatacancer i ett sent stadium.
  3. Minska stigmatiseringen: Informationskampanjer hjälper män överkomma rädsla och skam och gör det lättare för dem att diskutera prostatahälsa och söka medicinsk rådgivning (5).

 

Mustaschkampen och dess påverkan

I Sverige har Mustaschkampen, även känd som ”Movember”-rörelsen, spelat en viktig roll för uppmärksammandet av prostatacancer (5). Mustaschkampen uppmuntrar män att odla mustascher under november och väcker samtal om mäns hälsa. Det har blivit en symbol för solidaritet och stöd för dem som drabbats av prostatacancer.

Mustaschkampen är mer än bara ansiktsbehåring – det handlar om att öka medvetenhet, avstigmatisera diskussioner om prostatahälsa och uppmuntra män att agera. Rörelsen involverar olika initiativ och aktiviteter, inklusive välgörenhetslopp, insamlingar och utbildningsevenemang, allt för att betona vikten av en tidig diagnos.

Den populära Mustaschkampen i Sverige är inspirerad av den globala Movember-rörelsen och har bidragit till att uppmärksamma prostatacancer och samla in donationer (6). Genom att delta i Mustaschkampen och hålla sig informerad om prostatacancer, kan män aktivt bidra till att minska sjukdomens påverkan på deras liv och omgivning.

 

Om du har några frågor eller misstankar rådgör alltid med din läkare för att besluta om det bästa kliniska tillvägagångssättet framöver. På NEM tror vi på att ta ett proaktivt förhållningssätt till alla aspekter av din hälsa.

 

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Chief Scientific Officer, Nordic Executive Medicine
Medical review by: Dr. Mahir Vazda MD

Referenser

1.Cancerfonden [Internet]. [cited 2023 Oct 20]. Prostatacancer – Symtom, prognos och behandling. Available from: https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/prostatacancer

2.Tema: Prostatacancer | Karolinska Institutet [Internet]. [citerat 2023 okt. 20]. Tillgänglig från: https://ki.se/en/research/spotlight-on-prostate-cancer

3. Riskfaktorer för prostatacancer | Riskfaktorer för prostatacancer [Internet]. [citerat 2023 okt. 20]. Tillgänglig från: https://www.cancer.org/cancer/types/prostate-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html

4.Screeningtester för prostatacancer [Internet]. [citerat 2023 okt. 20]. Tillgänglig från: https://www.cancer.org/cancer/types/prostate-cancer/detection-diagnosis-staging/tests.html

5. Movember – Förändra mäns hälsa [Internet]. [citerat 2023 okt. 20]. Tillgänglig från: https://se.movember.com/

6. Mustaschkampen [Internet]. [citerat 2023 okt. 20]. Tillgänglig från: https://www.mustaschkampen.se/