Hem » Artiklar » Hälsa » Grunderna i hjärthälsa: Förstå, underhålla och skydda ditt kardiovaskulära välmående

När vi firar kärlekens högtid och visar varandra kärlek på Alla hjärtans dag måste vi komma ihåg själva källan till den kärleken, ett av de mest vitala organen i våra kroppar – våra bultande hjärtan. När hjärtat stannar dör vi nästan omedelbart. På NEM inser vi vikten av ett friskt hjärta för hälsosam longevity och hjälper våra kunder att bevara det. I denna artikel, vill vi lyfta fram detta faktum och betona vikten av att redan idag börja jobba för ett friskare optimalt hjärta.

Vad är ett friskt hjärta?

Ett friskt hjärta är ett hjärta som är fritt från hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar är en medicinsk term som hänvisar till olika sjukdomar i hjärtat och blodkärlen, t.ex. kranskärlssjukdom, cerebrovaskulär sjukdom och perifer artärsjukdom, som alla huvudsakligen är relaterade till bildandet av åderförkalkning. Detta tillstånd utvecklas när en substans som kallas plack byggs upp inuti artärernas väggar. Den vanligaste hjärtsjukdomen är kranskärlssjukdom, som uppstår när plack samlas i artärerna som försörjer hjärtat, vilket leder till blockering av blodflödet till hjärtat och resulterar i hjärtinfarkt. Kranskärlssjukdom kallas ibland ischemisk hjärtsjukdom. 

Ett optimalt hjärta är mer än bara en frånvaro av sjukdom. Termen ” ideal cardiovascular health ” introducerades 2010 av American Heart Association och definierades som frånvaron av kliniskt manifesterad kardiovaskulär sjukdom och optimala nivåer av 4 hälsobeteenden (rökning, fysisk aktivitet, hälsosam kost och hälsosam kroppsvikt, en representant för energibalans) och 3 riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar (blodsocker, totalkolesterol och blodtryck) (Figur 1) (1). Detta perspektiv stämmer väl överens med vår inställning på NEM. Trots det, tar vi det ett steg längre genom att inkludera avancerade lipoproteinbiomarkörer och specialiserad bilddiagnostik för tidig upptäckt av hjärt- och kärlsjukdomar för att säkerställa optimal hjärthälsa för våra kunder.

Figur 1: Life’s Essential 8:  hälsosam kost, deltagande i fysisk aktivitet, hälsosamma nivåer av blodfetter, glukos och blodtryck, hälsosam vikt, undvikande av nikotin och hälsosam sömn. Antagen från (1).

När vi åldras är det mindre troligt att vi har en idealisk kardiovaskulär hälsa och mer sannolikt att vi utvecklar hjärt- och kärlsjukdom. Vi kan inte stoppa tiden, men vi kan göra saker för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och bromsa åldrandet i våra kroppar. Life’s Essential 8 hänvisar till de omfattande komponenterna i kardiovaskulär hälsa (2).De åtta pelarna inkluderar olika faktorer som är avgörande för att bedöma och optimera kardiovaskulär hälsa, och NEM ser dessa som minimum rekommendationerna för alla att följa. De består av:

 1. Hälsosam kost 
 2. Deltagande i fysisk aktivitet 
 3. Undvikande av nikotin 
 4. Hälsosam sömn 
 5. Hälsosam vikt 
 6. Hälsosamma nivåer av blodfetter 
 7. Hälsosamma nivåer av blodsocker 
 8. Hälsosamt blodtryck

Varför är det viktigt att upprätthålla ett friskt hjärta?

Ett friskt hjärta pumpar effektivt blod genom hela kroppen och levererar syre och näringsämnen till alla celler och organ. När hjärtat är friskt kan det utföra denna funktion effektivt, vilket leder till bättre fysisk prestation och allmän hälsa. Det bidrar också till en förbättrad livskvalitet och livslängd. Att ta hand om ditt hjärta är därför en av de bästa investeringarna du kan göra för din hälsa.

Ett friskt hjärta minskar risken för hjärtsjukdomar. Om hjärtsjukdomar lämnas obehandlade kan de leda till allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt och hjärtsvikt.   

Kardiovaskulär sjukdom – statistik, trender och regionala perspektiv 

Hjärt- och kärlsjukdomar är tyvärr mycket vanligt. 

Prevalensen av hjärt- och kärlsjukdomar är stor, och globalt lider en tredjedel av alla vuxna över 25 år av dessa sjukdomar (3). Dessutom avlider årligen över 17,5 miljoner människor i världen av hjärt- och kärlsjukdomar, vilket motsvarar 30 % av det totala antalet årliga dödsfall (3). 

Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken globalt (4).

Enligt Center for Disease Control and Prevention i USA (5):

 • Hjärtsjukdomar är den främsta dödsorsaken för män, kvinnor och människor av de flesta raser och etniska grupper.
 • Var 33:e sekund dör någon av hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Var 40:e sekund får någon en hjärtinfarkt.
 • 1 av 5 hjärtinfarkter är tysta – skadan är skedd, men personen är inte medveten om det.
 • Cirka 695 000 människor dog av hjärtsjukdomar 2021 – det är 1 av fem dödsfall.
 • År 2021 inträffade cirka 2 av 10 dödsfall hos vuxna under 65 år på grund av hjärt-och kärlsjukdomar.

I Europa är hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken och dödar nästan 4 miljoner människor varje år (4). Cirka 44 % av alla dödsfall i hjärt- och kärlsjukdom beror på ischemisk hjärtsjukdom och 25 % beror på stroke, vilket gör dessa två tillstånd till den vanligaste formen av hjärt- och kärlsjukdomar.   

I Sverige minskade de åldersstandardiserade dödstalen i ischemisk hjärtsjukdom, den största bidragande orsaken till kardiovaskulär dödlighet, markant, från 750 till 174 per 100 000 mellan 1980 och 2014 hos män och från 404 till 94 hos kvinnor (6). Detta är fortfarande högre än i vissa Medelhavsländer, och hos män <65 år visar de senaste registrerade uppskattningarna att 1 av 8 dödsfall (12,4 %) orsakades av ischemisk hjärtsjukdom (6). Även om dessa siffror är lovande, är ischemisk hjärtsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i Sverige, enligt de senaste uppgifterna från WHO  (7).  

(Åldersstandardiserade dödstal ger ett mer rättvist sätt att jämföra dödlighet mellan olika populationer, med tanke på ålderns inverkan på dödstalen. Utan att använda denna standardisering skulle det vara oklart om olika dödlighetstal berodde på ålder eller andra faktorer.)

Sambandet mellan plackbildning, åderförkalkning och ischemi. 

Åderförkalkning kännetecknas av ansamling av plack i artärernas innerväggar (Figur 2). Plack är en ansamling av kolesterol, kalcium och andra ämnen. I samband med åderförkalkning kan plackbildning leda till förträngning och härdning av artärer.

Ackumulering av kolesterol och andra lipider i blodkärlens inre väggar

Figur 2: Förloppet från ett normalt blodkärl till en blockerad artär involverar vanligtvis flera steg som börjar med ackumulering av kolesterol och andra lipider i blodkärlens inre väggar. Antagen från (8).

Ischemi är en minskad blodtillförsel till en del av kroppen, ofta på grund av obstruktion av blodkärlen. Vid åderförkalkning kan plackuppbyggnad hindra blodflödet genom artärerna. När placken ackumuleras kan det så småningom leda till förträngning av artärerna, vilket minskar mängden syre och näringsämnen som når vävnaderna som försörjs av dessa artärer. Om blodflödet är kraftigt begränsat eller helt blockerat kan det leda till vävnadsskada eller dödsfall, beroende på det drabbade området. Till exempel kan ischemi i kranskärlen på grund av åderförkalkning leda till bröstsmärtor (kärlkramp) eller hjärtinfarkt. I hjärnartärerna kan det leda till stroke.

Sambandet mellan högt LDL-kolesterol, Apolipoprotein B-nivåer, plackbildning och åderförkalkning är väl etablerat. Vi vill inte ha plack i våra artärer; det enda sättet att förhindra det är att hålla vårt LDL-kolesterol och Apolipoprotein B i schack. Kolesterol är inte vattenlösligt (kolesterol, som är en lipid, är fettlösligt) och kan därmed inte transporteras på egen hand i cirkulationssystemet. Kroppen behöver därför göra det vattenlösligt genom att fästa ett protein runt det, känt som lipoprotein (9). Lipoproteiner skapar helt enkelt en lipidmiljö genom att omge kolesterolet, vilket bildar en lipidlöslig insida. Samtidigt förblir kolesterolet vattenlösligt på utsidan och kan transporteras i blodet. Ett viktigt lipoprotein i ett kliniskt sammanhang att vara medveten om är Apolipoprotein B, ett viktigt strukturellt lipoprotein som utgör LDL-kolesterol. Kolesterolrika, Apolipoprotein B-innehållande lipoproteiner är nu allmänt accepterade som de viktigaste faktorerna bakom åderförkalkning, och du bör känna till ditt värde, vilket du inte får med en vanlig lipidpanel (9).

NEM rekommenderar att du kontrollerar ditt Apolipoprotein B-värde.

Fråga din läkare om det.

Key point

Höga LDL-kolesterol- och Apolipoprotein B-nivåer ligger bakom utvecklingen av åderförkalkning (10). Det är ett välkänt faktum med överväldigande bevis.  En sänkning av LDL-kolesterol och Apolipoprotein B skulle minska risken för hjärtinfarkt (10).

Hjärtinfarkt kommer plötsligt, och vissa människor dör omedelbart av det. Det finns en vanlig och mycket missvisande uppfattning om att någon som dör av en hjärtinfarkt var ”bra” och ”frisk”, och helt plötsligt stannade hjärtat och de dog. NEJ! De hade åderförkalkning i form av kranskärlssjukdom långt innan dess, med pågående patologi i kärlen, men inga medicinska åtgärder vidtogs.  

Plackbildningen börjar tidigt i livet, även i 30-årsåldern. Du kan ha en hälsosam livsstil och ändå ha tidig åderförkalkning. Förhöjt Apolipoprotein B- och LDL-kolesterol är asymtomatiskt tills det är för sent.  

Känner du till dina kolesterol- och lipoproteinnivåer?

Enligt webbplatsen 1177 kan du få dina lipider kontrollerade om du redan har hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes, njursjukdom, högt blodtryck, röker eller är överviktig eller obes  (11). Detta verkar mycket reaktivt eftersom du redan behöver ha hjärt- och kärlsjukdomar eller andra hälsoproblem för att få dina lipider kontrollerade i första hand. 

Dessutom, i den reaktiva, dvs ”vanliga” vårdmiljön, kommer du att få dina LDL-kolesterol- och Apolipoprotein B-resultat baserat på lokala laboratoriereferensvärden som inte är optimala för att ge råd när korrekt medicinsk behandling bör börja sänka dina biomarkörer. 

Du måste mäta dina värden och övervaka trender – det är viktigare än att ha värden inom ett referensintervall. 

Hur kan du vara proaktiv med din hjärthälsa? 

Anta att du är intresserad av att ta ett proaktivt tillvägagångssätt för att övervaka din hjärthälsa och inte vill vänta på att kategoriseras in i specifika riskgrupper. I så fall erbjuder privata laboratorier lipid- och lipoproteinmätningar mot en avgift. Vanligtvis skulle du behöva besöka din läkare, som sedan kommer att begära blodprov. När du har lämnat ditt prov och fått resultatet, får du en rapport och råd från en läkare. Det är dock viktigt att notera att dessa läkare ofta arbetar utifrån ett reaktionärt tänkesätt. Om ditt LDL är nära gränsen men inte över den, kan de anse att ditt kolesterol är ”normalt” utan anledning till oro. I vissa fall kan de råda dig att fokusera på träning och en grönsaksrik kost om du närmar dig gränsfall till höga nivåer.

Vi på NEM tycker att det behövs mer och att mer behöver göras. 

Vårt erbjudande

Hjärtats viktiga roll för det allmänna välmåendet och livslängden understryker vikten av att arbeta mot och upprätthålla optimal hjärthälsa. Som medlem på NEM arbetar du tillsammans med din läkare för att säkerställa att dina hälsodata är optimal, inte bara ”normal”. Våra legitimerade läkare analyserar noggrant data baserat på ett omfattande hälsoformulär, blodprov för olika biomarkörer, DNA-analys och en biologisk åldersbedömning. Utöver de områden som beskrivs i den här artikeln går vi ett steg längre när det gäller screening och förebyggande av hjärt- och kärlsjukdom. Vi remitterar våra kunder till avancerade diagnostiska tester för att få en mer omfattande förståelse för deras kardiovaskulära risk och upptäcka förekomsten av åderförkalkning.

Om dessa avancerade diagnostiker visar tecken på plack, bör dina LDL-kolesterol- och Apolipoprotein B-nivåer sänkas tillräckligt för att förhindra ytterligare försämring. När livsstilsinterventioner är otillräckliga för att uppnå detta mål kommer våra läkare att ordinera lämpliga mediciner för att hjälpa till att minska dem till önskade nivåer. För varje kund identifierar vi förbättringsområden och ordinerar specifika insatser genom en personlig handlingsplan.

 

 

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Chief Scientific Officer, Nordic Executive Medicine
Medical review by: Dr. Mahir Vazda MD

 
Referenser:
 1. Defining and Setting National Goals for Cardiovascular Health Promotion and Disease Reduction | Circulation [Internet]. [cited 2024 Jan 9]. Available from: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circulationaha.109.192703
 2. Lloyd-Jones DM, Allen NB, Anderson CAM, Black T, Brewer LC, Foraker RE, et al. Life’s Essential 8: Updating and Enhancing the American Heart Association’s Construct of Cardiovascular Health: A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation. 2022 Aug 2;146(5):e18–43. 
 3. Lu Z, Jiang H. Healthy heart, happy life. Indian J Med Res. 2014 Sep;140(3):330–2. 
 4. Townsend N, Kazakiewicz D, Lucy Wright F, Timmis A, Huculeci R, Torbica A, et al. Epidemiology of cardiovascular disease in Europe. Nat Rev Cardiol. 2022 Feb;19(2):133–43. 
 5. CDC. Centers for Disease Control and Prevention. 2023 [cited 2024 Jan 9]. Heart Disease Facts | cdc.gov. Available from: https://www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm
 6. Rosengren A, Wallentin L. Cardiovascular Medicine in Sweden. Circulation. 2020 Apr 7;141(14):1124–6. 
 7. datadot [Internet]. [cited 2024 Jan 9]. Sweden data | World Health Organization. Available from: https://data.who.int/countries/752
 8. All about blocked arteries [Internet]. [cited 2024 Feb 14]. Available from: https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/medical/blocked-arteries
 9. Shapiro MD, Fazio S. Apolipoprotein B-containing lipoproteins and atherosclerotic cardiovascular disease. F1000Research. 2017 Feb 13;6:134. 
 10. Soppert J, Lehrke M, Marx N, Jankowski J, Noels H. Lipoproteins and lipids in cardiovascular disease: from mechanistic insights to therapeutic targeting. Adv Drug Deliv Rev. 2020;159:4–33. 
 11. 1177 [Internet]. [cited 2024 Jan 30]. Höga halter av blodfetter. Available from: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/hjarta-och-blodkarl/blodkarl/hoga-blodfetter/