Hem » Artiklar » Hälsa » Vetenskapen bakom CGM-mätare: Övervakning av glukosvärden

Kontinuerlig glukosmätning har revolutionerat vården av diabetes och tillhandahåller ovärderlig information om blodsockervärden för patienter som hanterar sjukdomen. Dess inverkan sträcker sig dock bortom enbart diabetiker. I denna artikel presenterar vi en introduktion till denna teknik och utforskar dess konsekvenser och fördelar för både personer med diabetes och friska i­ndivider.

Vad är CGM?

En kontinuerlig blodsockermätare (CGM-mätare) är utformad för att kontinuerligt övervaka och uppskatta glukosvärden i interstitialvätskan, vilket ger en ungefärlig uppskattning av hur blodsockernivåerna varierar under dygnet, både dag och natt (1). Dessa mätare är extremt användbara vid behandling av både typ 1- och typ 2-diabetes. 

Metabol hälsa

Metabol hälsa utgör en central del av den övergripande hälsan. En balanserad metabolism kännetecknas av stabila blodsockervärden, effektiv energiproduktion, välreglerade hormoner och optimal användning av näringsämnen i cellerna. 

Metabol ohälsa kan leda allvarliga konsekvenser såsom obesitas, typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar. Det är möjligt att människor kan vara i ett metabolt ohälsosamt tillstånd utan att vara medvetna om det. 

Till exempel  visar statistik att en överväldigande majoritet av befolkningen i USA, hela 88%, lider av metabol ohälsa (2). Det är även värt att notera att endast en tredjedel av personer med normalvikt i USA är metaboliskt friska. Detta betonar att till och med personer med normal vikt kan vara i ett metabolt ohälsosamt tillstånd. Därav är det inte möjligt att bedöma någons metabola hälsa enbart baserat på deras utseende.

Metabol hälsa och dess koppling till typ 2-diabetes

Metabol ohälsa kan potentiellt leda till diabetes genom en process som involverar insulinresistens och försämrad glukosmetabolism. När en individs metabola hälsa äventyras, blir kroppen mindre mottaglig för insulin, ett hormon som ansvarar för att reglera blodsockernivåerna. Som ett resultat ackumuleras glukos i blodomloppet, vilket med tiden leder till förhöjda blodsockernivåer eller hyperglykemi. Denna utveckling kan på sikt leda till typ 2-diabetes, en metabolisk sjukdom som kännetecknas av dålig glukoskontroll och en ökad risk för att utveckla komplikationer relaterade till diabetes. Därför är det av yttersta vikt att upprätthålla en optimal metabolisk hälsa för att förebygga uppkomsten av diabetes.  

Hur fungerar CGM-mätare?

Den övergripande funktionen hos CGM-mätare innebär att en liten sensor placeras under huden för att kontinuerligt mäta glukosnivåerna i interstitialvätskan (1). Sensorn överför sedan denna data till en övervakningsenhet eller en smartphone-app, vilket ger information i realtid om glukosvärden.

Vad mäter CGM-mätare?  

Även om det ofta sägs att CGM-mätare mäter blodsockret, så mäter de faktiskt glukos i den interstitiella vätskan, vilket ger en reflektion av blodsockret. Interstitiell vätska är den vätska som omger och fyller utrymmena mellan cellerna i vävnader. Genom att mäta glukosnivåerna i interstitialvätskan kan enheten ge en uppskattning av blodsockernivåerna. Detta skiljer sig från fingerstickstester som mäter glukosnivåerna i kapillärblodet (p-glukos). Detta är särskilt viktigt för personer med diabetes eftersom det finns en fördröjning på 5 till 20 minuter innan de vaskulära och interstitiella glukosnivåerna når jämvikt, vilket ibland  gör dem mindre tillförlitliga, särskilt under snabba fluktuationer (3).

Vad gör CGM-mätare?

CGM-mätare erbjuder en rad funktioner som ger värdefulla insikter om glukosvärden och trender (1):

  • Ger kontinuerliga glukosmätningar med ungefär några minuters intervall, vilket resulterar i cirka 288 avläsningar dagligen.
  • Spårar variationer över dagar och ger information i realtid.
  • Underlättar identifieringen av mönster och trender.
  • Möjliggör snabba justeringar av medicinering eller livsstilsval baserat på de uppmätta värdena.

Nyfiken på hur CGM-mätare kan fungera för att optimera hälsan? Läs mer i vår nästa artikel

Vem använder CGM-mätare? 

CGM-mätare används ofta av personer med diabetes för att hjälpa dem att effektivt hantera sina blodsockernivår. Genom att kontinuerligt tillhandahålla data ger dessa mätare insikter om hur mat, fysisk aktivitet, mediciner och andra faktorer påverkar glukosvärden. Denna information möjliggör förbättre beslut gällande insulindoser, kostval och övergripande diabeteshantering.

Utöver att hjälpa personer med diabetes använder även vissa personer utan diabetes CGM-mätare för olika hälsorelaterade ändamål, såsom att förbättra kostval och förstå hur olika livsstilsfaktorer påverkar blodsockernivåerna (4), (5).

Är du intresserad av att veta mer om användningen av CGM-mätare för att optimera hälsan? Utforska vår nästa artikel

Sammanfattningsvis har CGM-mätare utvecklats till ett betydelsefullt verktyg inom hanteringen av diabetes, vilket ger realtidsinsikter om glukosvärden och möjliggör välinformerade beslut om hälsan för patienter. Trots att vårt fokus har varit på personer med diabetes sträcker sig de potentiella tillämpningarna av CGM-mätare utanför denna grupp. På NEM uppmärksammar vi vikten av förebyggande vård och erkänner den roll som CGM-mätare kan spela för att optimera den metabola hälsan för alla individer, inte bara de med diabetes. I vår kommande artikel kommer vi att utforska användningen av CGM-mätare för icke-diabetiker och undersöka dess potentiella fördelar för den allmänna hälsan och livslängden.            

Håll utkik för mer insikter om hur CGM-mätare kan stödja din resa mot optimal hälsa.

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Chief Scientific Officer, Nordic Executive Medicine
Medical review by: Dr. Mahir Vazda MD

 

Referenser: 

  1. Funtanilla VD, Candidate P, Caliendo T, Hilas O. Continuous Glucose Monitoring: A Review of Available Systems. Pharm Ther. 2019 Sep;44(9):550–3. 
  2. Araújo J, Cai J, Stevens J. Prevalence of Optimal Metabolic Health in American Adults: National Health and Nutrition Examination Survey 2009–2016. Metab Syndr Relat Disord. 2019 Feb;17(1):46–52. 
  3. Janapala RN, Jayaraj JS, Fathima N, Kashif T, Usman N, Dasari A, et al. Continuous Glucose Monitoring Versus Self-monitoring of Blood Glucose in Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review with Meta-analysis. Cureus. 11(9):e5634. 
  4.  Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. Variation of Interstitial Glucose Measurements Assessed by Continuous Glucose Monitors in Healthy, Nondiabetic Individuals. Diabetes Care. 2010 Mar 9;33(6):1297–9. 
  5. Holzer R, Bloch W, Brinkmann C. Continuous Glucose Monitoring in Healthy Adults—Possible Applications in Health Care, Wellness, and Sports. Sensors. 2022 Jan;22(5):2030.