Hem » Artiklar » Hälsa » Hoppfull bröstcancerforskning

Hoppfull bröstcancerforskning

Oktober är en viktig månad för att belysa cancerforskning och för att samla in pengar som bidrar till forskningsprojekt, löner till forskare och spridning av kunskap om cancer och hur man upptäcker den. Därför kommer vi att belysa hoppfull bröstcancerforskning inom detektion och förebyggande via ett perspektiv från precisionsmedicin. 

 

Den vanligaste cancerformen

2021 blev bröstcancer den vanligaste cancerformen då den gick om lungcancer som innehade första plats, enligt statistik från International Agency for Research on Cancer (1). 

 

Att förebygga cancer 

Det finns flera faktorer som påverkar din individuella risk för bröstcancer såsom genetik, att födas till kvinna, familjehistoria, ras, etnicitet, brösttäthet och slumpmässig otur. Resultatet från en nyligen publicerad artikel i Lancet visar dock att 44,4% av cancerdödsfallen kan tillskrivas livsstilsrelaterade indikatorer som yrkes-, miljö- och beteenderisker, såväl som metabola faktorer (2). 

 

Forskning om cancergener (3) 

Ny forskning från forskare vid bland annat Karolinska Institutet (4) ger hopp om att kunna utveckla nya sätt att lindra och bota vissa bröstcancerformer. En genetisk mutation i BRCA-genen ökar risken för att utveckla en aggressiv form av cancer som främst drabbar unga kvinnor. Denna trippelnegativa bröstcancer är karakteristisk för sin avsaknad av tre typer av receptorer på cellens yta, vilket gör målspecifika läkemedelsinteraktioner ännu svårare och utgör därmed en större behandlingsutmaning för sjukvården. 

Denna nya forskning (som behöver större klinisk validering), syftar till att underlätta för att tidigare identifiera kvinnor i riskzonen som skulle kunna dra nytta av förebyggande medicinska behandlingsalternativ. Därutöver har man undersökt hur läkemedlet mifepriston skulle kunna minska förändringar kopplade till en ökad risk för cancer i friska kvinnors bröst. 

Sammanfattningsvis skulle ovan kunna hjälpa kvinnor att tidigare upptäcka mutationer och leda till en snabbare klinisk implementation av förebyggande behandlingar, vars syfte är att minska risken för att utveckla aggressiva former av bröstcancer. 

Dr. Mahir Vazda M.D

Specialist i internmedicin
Nordic Executive Medicine

 

Referenser

  1. IARC. (2021). Press Release N 294, Available online: https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2021/02/pr294_E.pdf [Accessed 4 July 2022] 
  2. Sarfati, D., & Gurney, J. (2022). Preventing Cancer: the Only Way Forward, The Lancet, vol. 400, No.10352, pp.540-541, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01430-1 [Accessed 27 September 2022]
  3. 3. Bartlett, E., Evans, I., Jones, A. et al. (2022). Antiprogestins reduce epigenetic field cancerization in breast tissue of young healthy women, Genome Med, Vol.14, nr.64, Available online: https://doi.org/10.1186/s13073-022-01063-5 [Accessed 4 July 2022]
  4. Karolinska Institutet. (2022). Ny forskning ger hopp om att minska risken för aggressiv bröstcancer, available online: https://nyheter.ki.se/ny-forskning-ger-hopp-om-att-minska-risken-for-aggressiv-brostcancer [Accessed 28 September 2022]