Ny studie om det omdebatterade longevity-läkemedlet NMN (NAD+ booster)

 

Bland olika anti-aging hälsoprodukter har nikotinamidmononukleotid (NMN) fått uppmärksamhet som en lovande anti-aging produkt (1). NMN säljs för närvarande som en livsmedelsprodukt, men US Food and Drug Administration beslutade nyligen att förbjuda dess försäljning som ett komplement på grund av dess potential som läkemedel (2).

Mer forskning behövs för att förstå de verkliga fördelarna med NMN, vilket kan göra det möjligt för oss att kanske sakta ner åldersrelaterade processer och hjälpa oss att leva hälsosammare liv längre (3).

Många prekliniska studier av NMN har rapporterats. I djurmodeller förbättrar NMN hälsospann och livslängd (1). NMN är ett förstadium till nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) i kroppen. NAD+ nivåerna i kroppen minskar med åldrandet och är förknippade med nedreglering av energiproduktionen vid mitokondrier, oxidativ stress, DNA-skador, kognitiv svikt och inflammatoriska tillstånd. Att ha NAD+ minskning är dåligt men en naturlig del av åldrandet. NMN, som föregångare till NAD+, kan dock bromsa denna process genom att öka NAD+ nivåerna i kroppen. NMN kan ökas på olika sätt såsom genom kost och genom att ta NMN kosttillskott (1).

Vi ville dela med oss av resultaten från en nyligen genomförd studie om effekt och säkerhet för NMN hos 80 friska volontärer (4). Studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, vilket ger de mest övertygande medicinska bevisen. Deltagarna lottades (randomiserades) för en 60-dagars klinisk prövning med oral dosering en gång dagligen av placebo, 300 mg, 600 mg eller 900 mg MN. Varken deltagaren eller läkaren visste om de fick placebo eller NMN (dubbelblind).

Det primära syftet med studien var att utvärdera NAD-koncentrationen i blodet med dosberoende regimer. De sekundära målen var att bedöma säkerheten och toleransen för NMN-tillskott och att utvärdera den kliniska effekten genom att mäta fysisk prestanda (sex minuters gångtest), blodbiologisk ålder (Aging.Ai 3.0-kalkylator), homeostatisk modellbedömning för insulinresistens (HOMA-IR) och subjektiv allmän hälsobedömning.

Blod-NAD-koncentrationerna ökade statistiskt signifikant bland alla NMN-behandlade grupper vid dag 30 och dag 60, jämfört med både placebo och baslinjen. Blod-NAD-koncentrationerna var högst i grupperna som tog 600 mg och 900 mg NMN. Inga säkerhetsproblem hittades, baserat på övervakning av biverkningar, laboratorium och kliniska åtgärder. NMN-tillskottet tolererades väl.

Även om det finns vissa begränsningar i studien, såsom liten storlek (80 deltagare) och kort studieperiod (60 dagar), visade den att NAD-koncentrationen i blodet ökade under NMN-behandlingen. Den orala administreringen av NMN var säker och tolererades väl. Sammantaget hade NMN en positiv inverkan på deltagarnas fysiska uthållighet och allmänna hälsa. Den aktuella studien är registrerad i clinicaltrials.gov databas (NCT04823260), men det betyder inte att den är godkänd av läkemedelsregler som FDA.

Fler studier behövs för att rigoröst fastställa terapeutiska- och dosintervall av NMN och validera dessa preliminära resultat. Kontroversen om FDA: s beslut att förbjuda NMN från att marknadsföras som ett kosttillskott på grund av dess farmaceutiska potential initierades av läkemedelsindustrin (2).  Mer kliniska prövningar förväntas äga rum inom detta område inom kort.

 

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Scientist & Medical Writer Nordic Executive Medicine

 

Referenser:

  1. Nadeeshani H, Li J, Ying T, Zhang B, Lu J. Nicotinamide mononucleotide (NMN) as an anti-aging health product – Promises and safety concerns. J Adv Res. 2022 Mar 1;37:267–78.
  2. FDA Halts NMN Supplement Approval, Citing Pharmaceutical Potential [Internet]. [cited 2023 Jan 3]. Available from: https://www.nmn.com/news/fda-bans-labeling-nmn-as-a-supplement
  3. Recent research into nicotinamide mononucleotide and ageing. [cited 2022 Dec 15]; Available from: https://www.nature.com/articles/d42473-022-00002-7
  4. Yi L, Maier AB, Tao R, Lin Z, Vaidya A, Pendse S, et al. The efficacy and safety of β-nicotinamide mononucleotide (NMN) supplementation in healthy middle-aged adults: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, dose-dependent clinical trial. GeroScience [Internet]. 2022 Dec 8 [cited 2022 Dec 13]; Available from: https://doi.org/10.1007/s11357-022-00705-1