Hem » Artiklar » Hälsa » NMN – Det omdebatterade longevity-läkemedlet

Ny studie om det omdebatterade longevity-läkemedlet NMN (NAD+ booster)

Bland flera olika hälsoprodukter har nikotinamidmononukleotid (NMN) uppmärksammats som en lovande anti-aging produkt (1). I USA säljs det för närvarande som en livsmedelsprodukt men US Food and Drug Administration (FDA) har nyligen beslutat att förbjuda dess försäljning som ett kosttillskott på grund av läkemedelspotentialen (2).

Det behövs mer forskning för att förstå fördelarna med NMN och om de kan göra det möjligt för oss att sakta ner åldersrelaterade processer och leva hälsosammare liv längre (3).

Flera prekliniska studier på NMN har rapporterats. I djurmodeller har NMN förbättrat hälsospann och livslängd (1). NMN är ett prekursor till nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) i kroppen. Med ålder minskar nivåerna av NAD+ i kroppen vilket är förknippat med nedreglering av energiproduktion i mitokondrier, oxidativ stress, DNA-skador, kognitiv försämring och inflammatoriska tillstånd.  Även om en minskning av NAD+ är en naturlig del av åldrandet och påverkar oss negativt, kan NMN, som en prekursor till NAD+, mitigera denna process genom att öka NAD+-nivåerna i kroppen. NMN kan ökas på olika sätt, till exempel genom kost och specifika kosttillskott (1).

Vi vill dela med oss av resultaten från en nyligen genomförd studie om effekten och säkerheten hos NMN på 80 friska volontärer (4). Studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, vilket ger de mest tillförlitliga medicinska resultaten. Deltagarna valdes slumpmässigt (randomiserades) för en 60-dagars klinisk prövning med oral dosering en gång dagligen av antingen placebo, 300 mg, 600 mg eller 900 mg NMN. Varken deltagaren eller läkaren visste om de fick placebo eller kosttillskott (dubbelblind).

Det primära syftet med studien var att utvärdera NAD-koncentrationen i blodet med dosberoende regimer. De sekundära målen var att bedöma säkerheten och toleransen för NMN-kosttillskott och att utvärdera den kliniska effekten genom att mäta fysisk prestanda (sex minuters gångtest), blodbiologisk ålder (Aging.Ai 3.0-kalkylator), insulinresistens (HOMA-IR) och subjektiv allmän hälsobedömning.

Koncentrationen av NAD+ i blodet hade en statistiskt signifikant ökning bland alla grupper som behandlades med NMN vid dag 30 och dag 60, jämfört med både placebo och baslinjen. Koncentrationen var högst i grupperna som tog 600 mg och 900 mg NMN.  Inga säkerhetsproblem rapporterades under studien, vilket baserades på noggrann övervakning av biverkningar samt laboratorie- och kliniska mätningar. NMN-tillskottet tolererades väl av deltagarna.

Även om studien har vissa begränsningar, såsom ett lågt deltagarantal (80 deltagare) och en kort studieperiod (60 dagar), visade den att NAD-koncentrationen i blodet ökade under behandlingen. Den orala administreringen var säker och mottogs väl. Sammantaget hade det en positiv inverkan på deltagarnas fysiska uthållighet och allmänna hälsa. Den aktuella studien är registrerad i clinicaltrials.gov databas (NCT04823260), men det betyder inte att den är godkänd av läkemedelsreglerande myndigheter som FDA.

Fler studier behövs för att noggrant fastställa terapeutiska- och dosintervall av NMN samt validera dessa preliminära resultat. Kontroversen om FDA:s beslut att förbjuda NMN från att marknadsföras som ett kosttillskott på grund av dess farmaceutiska potential initierades av läkemedelsindustrin (2). Mer kliniska prövningar förväntas äga rum inom detta område inom kort.

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Chief Scientific Officer, Nordic Executive Medicine
Medical review by: Dr. Mahir Vazda MD

Referenser:

  1. Nadeeshani H, Li J, Ying T, Zhang B, Lu J. Nicotinamide mononucleotide (NMN) as an anti-aging health product – Promises and safety concerns. J Adv Res. 2022 Mar 1;37:267–78.
  2. FDA Halts NMN Supplement Approval, Citing Pharmaceutical Potential [Internet]. [cited 2023 Jan 3]. Available from: https://www.nmn.com/news/fda-bans-labeling-nmn-as-a-supplement
  3. Recent research into nicotinamide mononucleotide and ageing. [cited 2022 Dec 15]; Available from: https://www.nature.com/articles/d42473-022-00002-7
  4. Yi L, Maier AB, Tao R, Lin Z, Vaidya A, Pendse S, et al. The efficacy and safety of β-nicotinamide mononucleotide (NMN) supplementation in healthy middle-aged adults: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, dose-dependent clinical trial. GeroScience [Internet]. 2022 Dec 8 [cited 2022 Dec 13]; Available from: https://doi.org/10.1007/s11357-022-00705-1