Hem » Artiklar » Hälsa » Sirtuiner: Påverkan på åldrande och livslängd

Du kanske har stött på termen ”sirtuiner” nyligen, möjligtvis på grund av den uppmärksammande SIRT-dieten eller den pågående debatten om kosttillskottet resveratrol. Sirtuiner är en grupp enzymer som deltar i olika fysiologiska funktioner i våra kroppar. Tänk på dem som små superhjältar som är aktiva inom oss och kan potentiellt påverka vår livslängd.

Under denna serie kommer vi att utforska sirtuinernas värld: vad är de och vilken betydelse de har, hur vi kan påverka deras aktivitet genom kostval (inklusive SIRT-dieten) och motion, och slutligen kommer vi att undersöka det populära kosttillskottet resveratrol.

Fortsätt läsa för att upptäcka den fängslande gruppen enzymer och deras roll i vår kropp.

Vad är sirtuiner?

Sirtuiner är en grupp bestående av sju enzymer som har många viktiga fysiologiska funktioner i våra kroppar vilket inkluderar deltagande i ämnesomsättningen, antioxidantskydd och cellcykelreglering (1). De överförs från småorganismer, såsom jäst, till människor. De finns i olika delar av våra celler (mitokondrier, cellkärnan, cytoplasman) och i diverse organ. Olika sirtuiner (Sir1-Sir7) är aktiva i distinkta processer och vi kommer att använda den allmänna termen sirtuiner. Om du är nyfiken på var termen ”sirtuiner” kommer ifrån, så står SIR för Silent Information Regulator.

Trots att begreppet SIRT-diet (härledd från sirtuiner) kanske är ett hett samtalsämne, går forskningen av enzymerna tillbaka till början av 1970-talet (1). Det var dock inte förrän 1991 som man insåg deras potentiella påverkan på livslängd. Några år senare, genom att lägga till en form av sirtuiner i DNA:t, kunde forskare förlänga jästens replikationfas jämfört med kontroller. Åren efter det, förlängdes maskens livscykel. År 2003 visade professor David Sinclair att sirtuinernas aktivitet kunde modifieras av andra ämnen, såsom resveratrol. Sedan dess har mycket forskning fokuserats på att förstå sirtuinernas cellulära mekanismer och hur vi kan utnyttja dem för att förlänga livslängden.

Vilka är huvudfunktionerna hos sirtuiner i kroppen, och varför är de viktiga?

De är viktiga på grund av deras potentiella möjlighet att förlänga livslängden.

Det är känt att när genen som är ansvarig för uttrycket av sirtuiner raderas i jäst, minskar deras livslängd (2). Dessutom minskar aktiviteten hos enskilda sirtuiner i celler med åldern, vilket gör dem till ett utmärkt terapeutiskt mål för livslängd. Att förstå varför det händer kan hjälpa forskare att räkna ut hur man utformar interventioner för att förlänga livslängden.

 

Några av de viktigaste funktionerna hos sirtuiner är (1), (3):
 • Förhindra DNA-skador
 • Förhindra bildandet av cancerceller
 • Spela en avgörande roll i antioxidantförsvaret och inflammatoriska reaktioner
 • Öka motståndet mot cellulär stress
 • Spela en roll i dygnsrytmen

Sirtuiner har många viktiga funktioner, men hur de regleras på cellnivå diskuteras fortfarande.

 

Hur regleras sirtuiner i cellerna?

Eftersom människokroppen är mycket sofistikerad och skiljer sig från andra arter, kan det var vara komplicerat att förstå hur sirtuiner fungerar. På övergripande nivå är sirtuiner enzymer som fungerar som katalysatorer i vår kropp, vilket påskyndar viktiga kemiska reaktioner. De tillhör en grupp enzymer som kallas deacetylaser, vilket innebär att de är bra på att ta bort en ”acetylgrupp” från andra proteiner.

Sirtuiner är NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid) beroende enzymer. NAD+ finns i alla levande celler och spelar en viktig roll i flera olika cellulära aktiviteter, till exempel hur vi använder energi och hanterar kemiska reaktioner.  Som vi diskuterade i vår tidigare artikel NMN-Det debatterade longevity-läkemedlet minskar nivån av NAD+ i kroppen med åldrande. Minskningen är förknippad med lägre energiproduktion i vår cells energicentrum (mitokondrier), oxidativ stress, DNA-skador, kognitiva problem och inflammation. Sirtuiner är NAD+ beroende enzymer, vilket innebär att de behöver NAD+ för att göra sitt jobb. När nivån av NAD+ är hög, aktiveras sirtuiner och kan deacetylera proteiner. Dessa deacetyleringsprocesser är viktiga för genuttryck, DNA-reparation, metabolism och stressrespons.

Nivån av NAD+ har varit kopplad till livslängd eftersom det är känt att när vi åldras minskar nivåerna av NAD+ och potentiellt påverkar sirtuinernas aktivitet. Detta ledde till strategier för att öka NAD+ nivåerna och påverka sirtuinaktiviteten. De vanligaste interventionerna inkluderar motion, kost och kosttillskott, som vi kommer att diskutera i våra nästa inlägg.

 

Viktiga budskap om sirtuinreglering:

 • Sirtuiner deltar i reglering av diverse cellulära processer som metabolism och bibehålla energibalans.
 • Sirtuiner är enzymer som deltar i att påskynda viktiga kemiska reaktioner i kroppen.
 • Sirtuiner är NAD+ beroende enzymer. Strategier som används för att öka nivåerna av NAD+ har konsekvenser för aktiveringen av sirtuiner, vilket påverkar många fysiologiska processer.

 

Sammanfattningsvis är sirtuiner ett viktigt verktyg i verktygslådan som potentiellt kan förlänga åren av god hälsa. Även om det pågår en debatt om effekten av SIRT-proteiner på människans livslängd, och många frågor kvarstår, är det spännande att se vad framtida forskning kommer att avslöja.

 

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Chief Scientific Officer, Nordic Executive Medicine
Medical review by: Dr. Mahir Vazda MD

Referenser
 1. Ziętara P, Dziewięcka M, Augustyniak M. Why Is Longevity Still a Scientific Mystery? Sirtuins—Past, Present and Future. Int J Mol Sci. 2022 Dec 31;24(1):728.
 2. Kaeberlein M, McVey M, Guarente L. The SIR2/3/4 complex and SIR2 alone promote longevity in Saccharomyces cerevisiae by two different mechanisms. Genes Dev. 1999 Oct 1;13(19):2570–80.
 3. Bonkowski MS, Sinclair DA. Slowing ageing by design: the rise of NAD+ and sirtuin-activating compounds. Nat Rev Mol Cell Biol. 2016 Nov;17(11):679–90.