Hem » Artiklar » Hälsa » Effektiviteten hos intermittent fasta

Intermittent fasta (IF) ökar i popularitet som en alternativ strategi för viktminskning och hantering av vikt, men hur effektiv är det jämfört med en traditionell kaloribegränsningsdiet?

Intresserad av att lära dig mer om det väsentliga i IF? Läs vår introduktionsartikel här

Effektiviteten hos intermittent fasta

En nyligen genomförd studie jämförde effektiviteten hos olika IF metoder: alternerande dagsfasta, 5: 2-dieten och periodisk fasta med den traditionella kaloribegränsningsdieten (KB) hos den allmänna befolkningen för viktminskning (1). Studien undersökte också överensstämmelsen mellan IF och KB.

Studien som genomfördes var en metaanalys, vilket anses vara den högst kvalitativa medicinsk evidensen. Forskarna undersökte slumpmässiga kontrollerade kliniska prövningar, inklusive totalt 24 studier och 1768 deltagare, publicerade mellan 2011-2021, och använde statistiska metoder för att sammanfatta resultaten och dra slutsatser utifrån det.

Studien fann att alla tre primära typerna av intermittent fasta – alternerande dagsfasta, 5: 2-dieten och periodisk fasta – var effektiva för att minska kroppsvikt och kroppsfett när de jämfördes med kontrollgrupper (1). Dessa IF-protokoll resulterade i viktminskningar som varierade från 1% till 13% under varaktigheter från 2 till 52 veckor (1). Inga signifikanta skillnader hittades mellan IF-metoderna när det gäller viktminskning, vilket innebär att de kan vara lika effektiva för att minska kroppsvikten.

I jämförelse med KB visade IF inga signifikanta skillnader när det gäller viktminskningseffektivitet (1).

Efterlevnaden, en kritisk faktor för framgången med viktminskningsinterventioner, visade sig vara måttligt hög för alla tre IF-metoder och KB i början (80%) men minskade med tiden (1). Efterlevnaden för varje metod var likartad, vilket indikerar att de olika typerna av IF och CR hade jämförbara efterlevnadsnivåer.

Forskarna noterade att alla tre metoderna var förknippade med höga bortfall och efterlevnadssvårigheter, vilket tyder på att långvarig efterlevnad kan vara en utmaning för vissa individer (1). Sammantaget drog studien slutsatsen att alla tre metoderna för IF är effektiva för viktminskning, men ytterligare forskning behövs för att identifiera den optimala metoden för olika populationer och för att bestämma deras långsiktiga effekter på viktkontroll och metabolisk hälsa.

Resultaten tyder på att IF kan användas som ett alternativt tillvägagångssätt till KB för viktminskning och viktkontroll som kan skräddarsys efter individens specifika behov och acceptans (1).

 

Uppnå din fulla potenital med NEM360

Upplev kraften i att arbeta med en dedikerat longevity läkare som guidar dig mot verkliga hälsoresultat. Tillsammans med din personliga läkare och modern evidensbaserad medicin kommer du etablera långvariga vanor baserat på din livsstil och din genetik – för att du ska uppnå din fulla potential.

Utforska vårt medlemskap

 

Läs mer om intermittent fasta:

Introduktion till intermittent fasta
Hälsofördelar med intermittent fasta utöver viktminskning

 

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Chief Scientific Officer, Nordic Executive Medicine
Medical review by: Dr. Mahir Vazda MD

 

References

  1. Elortegui Pascual P, Rolands MR, Eldridge AL, Kassis A, Mainardi F, Lê KA, et al. A meta-analysis comparing the effectiveness of alternate day fasting, the 5:2 diet, and time-restricted eating for weight loss. Obesity. 2023;31(S1):9–21.