Hem » Artiklar » Hälsa » Hälsofördelar med intermittent fasta utöver viktminskning

Intermittent fasta (IF) blir allt populärare som en alternativ strategi för viktminskning och hantering, men finns det andra fördelar med det utöver det?

Intresserad av att lära dig mer om bakgrunden till IF? Läs vår inledande artikel här

Hälsofördelar med intermittent fasta utöver viktminskning

Prof. Valter Longo och hans kollegor publicerade en recension i den ansedda tidskriften Nature Aging, där de betonade de många fördelarna med IF, utöver att bara gå ner i vikt (1). Prof. Longo är en framstående forskare inom livslängdsmedicin och chef för Longevity Institute vid University of Southern California.

En av de viktigaste fördelarna med IF är ökad stresstålighet (2). Fasta utlöser ett svar i kroppen som liknar vad som händer under träning, vilket kan öka motståndet mot stress (mer om stresshantering här) och förbättra den allmänna hälsan.

En annan fördel med IF är minskad inflammation (3). Studier har visat att fasta kan minska nivåerna av proinflammatoriska markörer i kroppen, vilket kan leda till en lägre risk för kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och cancer.

IF kan också förbättra insulinkänsligheten. Det är viktigt för att upprätthålla hälsosamma blodsockernivåer och minska risken för typ 2-diabetes (4). Genom att begränsa intaget av kolhydrater och andra glukoskällor blir kroppen effektivare på att använda insulin för att transportera glukos från blodomloppet till cellerna där det kan användas för energi. Hög sockerkonsumtion (mer om effekterna av socker här) är förknippat med en ökad risk för metaboliska sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Sockerkonsumtion leder till ökad insulinsekretion, vilket kan bidra till insulinresistens, inflammation och oxidativ stress. Att minska sockerintaget kan vara en nyckelkomponent i en hälsosam kost och kan vara särskilt viktigt för individer som använder intermittenta eller periodisk faste-metoder.

Dessutom har IF associerats med en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och cancer (5)-(6). Fasta kan förbättra flera kardiovaskulära riskfaktorer som blodtryck, kolesterol och triglyceridnivåer. Det kan också främja döden av skadade eller cancerceller, samtidigt som friska celler bevaras, vilket kan minska risken för cancer. IF har också visat sig förbättra kognitiv funktion, särskilt hos äldre vuxna (2), (7). Fasta kan stimulera produktionen av hjärn-härledd neurotrofisk faktor, ett protein som främjar tillväxten och överlevnaden av neuroner i hjärnan. Slutligen har studier föreslagit att IF kan öka livslängden, åtminstone hos vissa arter (8)-(9). Fasta har visat sig aktivera vissa genetiska vägar som är involverade i att främja livslängd, även om mer forskning behövs för att fullt ut förstå denna effekt hos människor.

Medan IF kan erbjuda flera hälsofördelar är det viktigt att notera att det inte är lämpligt för alla. Personer med vissa medicinska tillstånd, såsom diabetes, ätstörningar, gravida och ammande kvinnor, bör inte delta i IF utan att rådfråga sjukvårdspersonal. Det viktigt att diskutera eventuella kostförändringar, inklusive IF, med sjukvårdspersonal för att säkerställa att de är säkra och lämpliga för ens individuella hälsobehov.

Sammanfattningsvis kan IF vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt för viktkontroll och övergripande hälsa. Det är dock viktigt att överväga individuella faktorer och sjukdomshistoria innan man påbörjar en IF-metod. Genom att göra det kan individer se till att de gör välgrundade val om sin kost och livsstil för att uppnå optimal hälsa och välbefinnande. Samtidigt som mer forskning behövs för att fullt ut förstå fördelarna och mekanismerna för IF, tyder de befintliga bevisen på att det kan förbättra den allmänna hälsan, minska risken för kroniska sjukdomar och öka livslängden.

Läs mer om intermittent fasta:

Introduktion till intermittent fasta
Effektiviteten av intermittent fasta

 

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Chief Scientific Officer, Nordic Executive Medicine
Medical review by: Dr. Mahir Vazda MD

Referenser

  1. Longo VD, Tano MD, Mattson MP, Guidi N. Intermittent and periodic fasting, longevity and disease. Nat Aging. 2021 Jan;1(1):47.
  2. Mattson MP. Energy Intake and Exercise as Determinants of Brain Health and Vulnerability to Injury and Disease. Cell Metab. 2012 Dec 5;16(6):706–22.
  3. Moro T, Tinsley G, Bianco A, Marcolin G, Pacelli QF, Battaglia G, et al. Effects of eight weeks of time-restricted feeding (16/8) on basal metabolism, maximal strength, body composition, inflammation, and cardiovascular risk factors in resistance-trained males. J Transl Med. 2016 Oct 13;14:290.
  4. Harvie MN, Pegington M, Mattson MP, Frystyk J, Dillon B, Evans G, et al. The effects of intermittent or continuous energy restriction on weight loss and metabolic disease risk markers: a randomised trial in young overweight women. Int J Obes 2005. 2011 May;35(5):714–27.
  5. Buono R, Longo VD. Starvation, Stress Resistance, and Cancer. Trends Endocrinol Metab TEM. 2018 Apr;29(4):271–80.
  6. Longo VD, Mattson MP. Fasting: Molecular Mechanisms and Clinical Applications. Cell Metab. 2014 Feb 4;19(2):181–92.
  7. Brandhorst S, Choi IY, Wei M, Cheng CW, Sedrakyan S, Navarrete G, et al. A periodic diet that mimics fasting promotes multi-system regeneration, enhanced cognitive performance and healthspan. Cell Metab. 2015 Jul 7;22(1):86–99.
  8. Weir HJ, Yao P, Huynh FK, Escoubas CC, Goncalves RL, Burkewitz K, et al. Dietary Restriction and AMPK Increase Lifespan via Mitochondrial Network and Peroxisome Remodeling. Cell Metab. 2017 Dec 5;26(6):884-896.e5.
  9. Goodrick CL, Ingram DK, Reynolds MA, Freeman JR, Cider NL. Effects of Intermittent Feeding Upon Growth and Life Span in Rats. Gerontology. 2009 Apr 6;28(4):233–41.