Hem » Artiklar » Hälsa » Rensa luften: Kopplingen mellan rökning och hjärthälsa

På NEM vill vi publicera en artikelserie för att uppmärksamma viktiga delar inom hjärthälsa. I denna artikel kommer fokusen ligga på rökning, något som vanligtvis förknippas med lungcancer. Men röknings påverkan på hjärthälsa är något som ofta underskattas. I denna artikel kommer vi därför att undersöka de djupgående effekterna av rökning på hjärthälsan och förklara varför rökning bör undvikas.

Om du missade vår introduktion till hjärthälsa hittar du den här

Rökning sticker ut som en bidragande faktor till hjärt- och kärlsjukdomar i USA och har därför fått sin plats i Life’s Essential 8. (figur 1) (1).  I USA är mer än 16 miljoner personer drabbade av sjukdomar kopplade till rökning, vilket visar dess stora påverkan på hälsan (2).  Även om färre röker i Sverige, syftar den här artikeln till att öka medvetenheten och lyfta fram de potentiella positiva effekterna av politiska åtgärder.

Figur 1: Life’s Essential 8: hälsosam kost, deltagande i fysisk aktivitet, hälsosamma nivåer av blodfetter, glukos och blodtryck, hälsosam vikt, undvikande av nikotin och hälsosam sömn. Antogs från (1).

Rökning i Sverige

Sverige är på väg att nå en banbrytande milstolpe genom att bli världens första nation att sluta röka (6). Framgången, som ligger 17 år före EU:s måldatum, beror på att Sverige har antagit strategier för att minska skadeverkningarna inom tobakskontrollen. Genom att göra obrännbara alternativ som snus, orala nikotinpåsar och e-cigaretter tillgängliga och acceptabla, minskade Sverige avsevärt den tobaksrelaterade dödligheten, vilket ledde till lägre cancerfrekvens och dödsfall jämfört med andra länder. Framgången i Sveriges strategi ger en realistisk plan för att skapa en rökfri värld, vilket potentiellt kan rädda miljontals liv globalt.

Statistik för Sverige (6): 

 • Under de senaste 15 åren har rökning i Sverige minskat från 15% 2008 till 5,6% 2023.
 • EU:s genomsnittliga rökning är för närvarande 23% – nästan fem gånger högre än Sveriges. I många EU-länder röker fortfarande var tredje person.
 • Sverige har 40% lägre dödlighet i alla tobaksrelaterade sjukdomar jämfört med EU-genomsnittet.

Många länder påverkas dock fortfarande av de negativa effekterna av rökning. Oavsett om du röker, känner någon som gör det eller är nyfiken på kopplingen mellan rökning och hjärt- och kärlsjukdomar, fortsätt läs.

Rökning kan orsaka cancer, hjärtsjukdomar, stroke, lungsjukdomar, diabetes och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) (2). Rökning ökar också risken för tuberkulos, vissa ögonsjukdomar och problem med immunförsvaret, inklusive reumatoid artrit.

Ett av fyra dödsfall orsakat av hjärt- och kärlsjukdomar beror på rökning (3).  

Rökning är relaterat till hjärt- och kärlsjukdomar på flera sätt. Rökning kan (1):

 • Höja nivåerna av triglycerider, en form av fett som finns i blodet.
 • Minska nivåerna av ”bra” kolesterol (HDL).
 • Inducera ”klibbighet” i blodet, vilket ökar sannolikheten för blodproppsbildning, vilket kan hindra blodflödet till hjärtat och hjärnan.
 • Skada cellerna som linjerar blodkärlen.
 • Öka ansamlingen av plack (fett, kolesterol, kalcium och andra ämnen) i blodkärlen.
 • Utlösa förtjockning och förträngning av blodkärl.

En nyligen publicerad studie i Journal of the American Heart Association undersökte rökningens inverkan på kardiovaskulär hälsa (4). Den innehöll data från över 100 000 individer och analyserade de långsiktiga riskerna i samband med rökning och olika hjärt- och kärlsjukdomar. Även om det är väl etablerat att rökning är associerat med kardiovaskulär och icke-kardiovaskulär sjukdom och dödlighet, visade studien att rökning är kopplad till en ökad risk för dödliga och icke-dödliga hjärt- och kärlsjukdomar i olika åldersgrupper och kön. Dessutom belyste studien att rökning är förknippat med tidigare infall av hjärt- och kärlsjukdomar och en högre risk för dödliga hjärt- och kärlhändelser vid den första manifestationen av sjukdomen. Sammantaget betonade studien den betydande effekten av rökning på kardiovaskulär hälsa och vikten av rökavvänjning för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

En annan studie undersökte sambandet mellan rökning och olika dödsorsaker i en stor population (421 378 män och 532 651 kvinnor 55 år eller äldre) under 11 år (3). Studien visade att rökning är kopplat till en ökad risk för dödsfall i flera sjukdomar som traditionellt inte är kända för att orsakas av rökning. Dessa inkluderar infektioner, tarmischemi, hypertensiv hjärtsjukdom, njursvikt, andra luftvägssjukdomar och levercirros. Studien tyder på att antalet dödsfall orsakade av rökning kan vara betydligt högre än nuvarande uppskattningar. Sammantaget visar resultaten att rökning kan ha en större inverkan på dödligheten än vad man tidigare trott.

Rökning skadar vår hälsa avsevärt och ökar risken för hjärtproblem och andra allvarliga sjukdomar. Att sluta röka är avgörande för att minska risken för hjärtsjukdomar.  

Det är viktigt att betona att passiv rökning – rök från brinnande tobaksprodukter och rök som en rökare andas ut – också skadar hälsan (5). Passiv rökning orsakar stroke, lungcancer och kranskärlssjukdom, inklusive hjärtinfarkt och stroke hos vuxna (2), (1).


Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå rökningens skadliga effekter på kardiovaskulär hälsa för att kunna ta förebyggande åtgärder och ha ett bra allmänt välmående. Att undvika rökning är inte bara fördelaktigt för lunghälsan utan också viktigt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Även om rökning i Sverige är mindre vanligt jämfört med andra länder, behöver vissa människor fortfarande hjälp med att sluta röka. På NEM har vi ett proaktivt förhållningssätt till välmående och betonar förebyggande återgärder. Genom att ge personlig vägledning och öka medvetenheten om livsstilsval, inklusive att undvika rökning, strävar vi efter att ge individer möjlighet att ta hand om sin hjärthälsa och arbeta mot ett hälsosammare och mer tillfredsställande liv.

Kan du inte få nog av hjärthälsa? Läs våra andra artiklar om de komponenter som spelar en roll för att uppnå och bibehålla ett optimalt hjärta:

Grunderna i hjärthälsa

Hälsosam kost för hjärtat

Hjärthälsosam aktivitet

Silviya Demerzhan, Ph.D.

Chief Scientific Officer, Nordic Executive Medicine
Medical review by: Dr. Mahir Vazda MD

 

Referenser:

 1. CDCTobaccoFree. Centers for Disease Control and Prevention. 2023 [cited 2024 Jan 10]. Heart Disease and Stroke. Available from: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/health_effects/heart_disease/index.htm
 2. CDCTobaccoFree. Centers for Disease Control and Prevention. 2022 [cited 2024 Jan 10]. Health Effects of Smoking and Tobacco Use. Available from: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/health_effects/index.htm
 3. Carter BD, Abnet CC, Feskanich D, Freedman ND, Hartge P, Lewis CE, et al. Smoking and mortality–beyond established causes. N Engl J Med. 2015 Feb 12;372(7):631–40. 
 4. Cigarette Smoking and Competing Risks for Fatal and Nonfatal Cardiovascular Disease Subtypes Across the Life Course [Internet]. [cited 2024 Jan 10]. Available from: https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/JAHA.121.021751
 5. Health Problems Caused by Secondhand Smoke [Internet]. 2023 [cited 2024 Jan 10]. Available from: https://www.cdc.gov/tobacco/secondhand-smoke/health.html
 6. Report the Swedish Experience [Internet]. 2023 [cited 2024 Jan 29]. Available from: https://Report The Swedish Experience EN.pdf  (smokefreesweden.org)